โครงการ "บอกดิน 3" ประชาชนแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้แล้ว เช็คเลย!!

โครงการ "บอกดิน 3" ประชาชนแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้แล้ว เช็คเลย!!

โครงการ “บอกดิน 3” เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่ายๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช็คที่นี่!!

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการ “บอกดิน” ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการที่ดินของตนเอง สามารถแจ้งตำแหน่งที่ดิน ที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone จะนำข้อมูลไปตรวจสอบและประมวลผล ด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล

หากที่ดินอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แต่หากที่ดินของประชาชนอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ จะนำข้อมูลไปบริหารจัดการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ประชาชนต่อไป

 

 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ กรมที่ดินได้ร่วมมือกับกรมการปกครอง จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน โดยขับเคลื่อนโครงการ “บอกดิน 3” ได้เห็นบทบาทความสำคัญของนายอำเภอในระดับพื้นที่ มาบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวอีกว่า โครงการ “บอกดิน 3” เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่ายๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 30 มิถุนายน 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง โดยสแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ เว็บไซต์ https://bokdin3.dol.go.th และ Application “SMARTLANDS” เลือกหัวข้อ “บอกดิน” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0 2141 5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โครงการ "บอกดิน 3" ประชาชนแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้แล้ว เช็คเลย!!