คลัสเตอร์ลาม ดอยสะเก็ด สั่งปิด 6 มูลนิธิดูแลเด็กชนเผ่า คุม "โควิด" แพร่ระบาด

คลัสเตอร์ลาม ดอยสะเก็ด สั่งปิด 6 มูลนิธิดูแลเด็กชนเผ่า คุม "โควิด" แพร่ระบาด

"โควิด" ลามหนัก คลัสเตอร์โรงเรียนดังเชียงใหม่พบติดเชื้อแล้ว 15 คน แจ้งปิดการเรียนการสอน 14 วัน ด้าน นายอำเภอดอยสะเก็ด สั่งปิด มูลนิธิรับดูแลเด็กชนเผ่า 6 แห่ง คุมการแพร่ระบาด

"โควิดวันนี้" สสอ.ดอยสะเก็ด เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อ 15 คน โรงเรียนแจ้งปิดการเรียนการสอน 14 วัน ขณะเดียวกัน นายอำเภอดอยสะเก็ด สั่งปิด มูลนิธิรับดูแลเด็กชนเผ่า 6 แห่ง เป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายยอด คุณยศยิ่ง สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้

 

สำหรับ คลัสเตอร์โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนมีผลเป็นบวกจากการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 15 คน โรงเรียนแจ้งจำนงปิดเรียน 14 วัน

 

จากการสอบสวนโรคพบว่าการแพร่ระบาดในโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ พบว่าเป็นการนำเข้าเชื้อมาจากในพื้นที่เขตเมือง โดยมีเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดนำมาแพร่ระบาดให้กับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิเดียวกัน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

 

คลัสเตอร์ลาม ดอยสะเก็ด สั่งปิด 6 มูลนิธิดูแลเด็กชนเผ่า คุม "โควิด" แพร่ระบาด

 

 

ล่าสุด นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้มีคำสั่งปิดชั่วคราวมูลนิธิต่างๆ ที่รับดูแลเด็กชนเผ่าที่อยู่ระหว่างเรียนหนังสือ จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด เป็นเวลา 14 วัน ได้แก่

 

  1. มูลนิธิพระคุณเมตตา (บ้านเบอร์เรีย) ม.1 ต.เชิงดอย
  2. มูลนิธินิมิตรเอเซีย ม.12 ต.เชิงดอย สาขา 1
  3. มูลนิธินิมิตรเอเซีย ม.12 ต.เชิงดอย สาขา 2
  4. มูลนิธิเกื้อกูล (บ้านแห่งความหวัง) ม.5 ต.สง่าบ้าน
  5. มูลนิธิเกื้อกูล (บ้านกาสะลอง) ม.2 ต.ป่าป้อง
  6. มูลนิธิความหวังที่เต็มเปี่ยม ม.12 ต.เชิงดอย

 

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด รวมผู้กักตัวประมาณกว่า 100 คน

 

คลัสเตอร์ลาม ดอยสะเก็ด สั่งปิด 6 มูลนิธิดูแลเด็กชนเผ่า คุม "โควิด" แพร่ระบาด

 

ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือให้เทศบาลตำบลเชิงดอย เตรียมเชิญผู้ดูแลมูลนิธิที่รับดูแลเด็กชนเผ่ามาดูแล เพื่อเข้าร่วมรับฟังการแนะนำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด    นอกจากนั้นขณะนี้ได้พบนักเรียนที่โรงเรียนป่าไม้แดง มีผลเป็นบวกและได้ขยายแพร่ไปยังครอบครัว พบผู้ป่วยติดเชื้อประมาณ 9 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาด โดยพิจารณาให้ปิดการเรียนการสอนจำนวน 7 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด

 

คลัสเตอร์ลาม ดอยสะเก็ด สั่งปิด 6 มูลนิธิดูแลเด็กชนเผ่า คุม "โควิด" แพร่ระบาด

 

สำหรับภาพรวมผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ข้อมูลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ง 8 ราย ในพื้นที่ตำบลเชิงดอย 6 ราย, พื้นที่ตำบลสันปูเลยจำนวน 1 ราย และ พื้นที่ตำบลแม่โป่ง 1 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 217 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวจำนวน 55 ราย

 

คลัสเตอร์ลาม ดอยสะเก็ด สั่งปิด 6 มูลนิธิดูแลเด็กชนเผ่า คุม "โควิด" แพร่ระบาด

 

ข่าวโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ จ.เชียงใหม่