"โควิดวันนี้" สถานการณ์โควิด-19 สาเหตุทำไมผู้ติดเชื้อสูงขึ้น

"โควิดวันนี้" สถานการณ์โควิด-19 สาเหตุทำไมผู้ติดเชื้อสูงขึ้น

"โควิดวันนี้" สถานการณ์โควิด-19 ปลัด สธ. เผยสาเหตุทำไมผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ย้ำอยู่ในการคาดการณ์ ส่วนผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตยังคงตัว

"โควิดวันนี้" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอยู่ในการคาดการณ์ กทม.-ปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตยังคงตัว ส่วนคลัสเตอร์ต่างๆ ยังพบต่อเนื่อง

 

 

วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 "โควิดวันนี้" ว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 9,909 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,827 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 86,473 ราย จำนวนนี้มีอาการหนัก 516 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 105 ราย

 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุต่อว่า ผู้เสียชีวิตรายงาน 22 ราย อัตราเสียชีวิตอยู่ที่ 0.22% ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในการคาดการณ์ พื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ กทม. ปริมณฑล และจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

 

ส่วนผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตยังมีแนวโน้มคงตัว ขณะที่เตียงรักษาพยาบาลมีเพียงพอรองรับ ยืนยันว่าไม่มีการปกปิดและตกแต่งตัวเลขผู้ติดเชื้อ เนื่องจากมีการรายงานเข้ามาตามระบบ

 

"โควิดวันนี้" สถานการณ์โควิด-19 สาเหตุทำไมผู้ติดเชื้อสูงขึ้น

 

 

สำหรับการติดเชื้อส่วนใหญ่ยังเป็นตลาดและกิจกรรมการรวมกลุ่มคน ที่มีการรับประทานอาหารและดื่มสุรา รวมถึงสถานที่ทำงาน สถานประกอบการ โรงงาน โรงเรียน และค่ายทหาร

 

ทั้งนี้ยังต้องเน้นมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทั้ง VUCA โดยฉีดวัคซีนตามกำหนด ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา สถานประกอบการดำเนินมาตรการ COVID Free Setting และตรวจ ATK เป็นประจำ

 

อย่างไรก็ตาม ต้องขอย้ำถึงข้อจำกัดของชุดตรวจ ATK เพราะแม้ผลตรวจจะเป็นลบ แต่อาจยังอยู่ในช่วงที่เชื้อไม่มากพอที่จะตรวจเจอ

 

ดังนั้นแม้จะมีการตรวจ ATK ก่อนเข้างาน ก็ไม่ควรละเลยมาตรการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการถอดหน้ากากอนามัย รับประทานและดื่มกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงแพร่โรคได้มากขึ้น

 

"โควิดวันนี้" สถานการณ์โควิด-19 สาเหตุทำไมผู้ติดเชื้อสูงขึ้น