ฟังสองมุม จะเชื่อใคร วุ่นวาย "สมาคมฌาปนกิจฯ" แห่ประท้วง ญาติไม่ได้เงินกว่า 700 ล้าน

ต้องฟังทั้งสองมุม จะเชื่อใคร กลุ่มญาติ 200 คน ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แห่เดินประท้วงต่อ "ผู้ว่าฯ" หลังสมาคมเบี้ยวจ่ายเงินทายาทผู้เสียชีวิตจำนวนหลายราย รวมเป็นเงินกว่า 700 ล้านบาท อ้างขาดสภาพคล่อง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีบรรดาญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิต ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (คนละหน่วยงานกับสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนกว่า 200 คน นำโดย นางนุชนารถ ใยรักษ์ มาประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

จากกรณีที่มีสมาชิกของสมาคมฯ เสียชีวิตลงแล้วสมาคมเบี้ยวจ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยเวลาล่วงเลยมาเกือบ 2 ปี ในระหว่างปี 2562-2564 รวมเงินที่จะต้องจ่ายกว่า 700 ล้านบาท ทำให้บรรดาทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต ไม่มีเงินขาดสภาพคล่องในการจัดงานศพ หลายคนที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาจัดงานศพต้องเป็นหนี้ มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2563

ฟังสองมุม จะเชื่อใคร วุ่นวาย "สมาคมฌาปนกิจฯ" แห่ประท้วง ญาติไม่ได้เงินกว่า 700 ล้าน

ทำไมไม่จ่าย

เมื่อทายาทไปเรียกร้องทวงถามที่สำนักงานของสมาคมฯ เจ้าหน้าที่ก็พูดจาบ่ายเบี่ยงและไม่ได้มีกำหนดนัดหมายที่จะจ่ายให้เมื่อใด บอกเพียงว่าตอนนี้ยังไม่มีเงิน เพราะสมาชิกยังไม่ได้นำเงินมาชำระตามที่สมาคมกำหนดเรียกเก็บยอดใหม่ จึงได้พากันรวมตัวมาประท้วงเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้ว่าฯจัดการกับสมาคมให้จ่ายเงินให้ทายาท 

ผู้ว่าฯงานเข้า

เบื้องต้น ผู้ว่าฯ ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงมาเจรจาและขอรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พร้อมจะได้นัดหมายนายทะเบียนสมาคม และประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมจะให้คำตอบแก่ผู้ที่มาร้องเรียนภายใน 7 วัน ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นข้อเสนอว่าหากไม่เป็นผลจะรวมตัวขึ้นกรุงเทพฯ นำเรื่องร้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ต่อไป

ฟังสองมุม จะเชื่อใคร วุ่นวาย "สมาคมฌาปนกิจฯ" แห่ประท้วง ญาติไม่ได้เงินกว่า 700 ล้าน

ทุกข์ของญาติผู้ตาย

นางนุชนารถ ใยรักษ์ สมาชิกสมาคมฯ กล่าวว่า เรามาเรียกร้องเงินของเราคืน เงินที่ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยทางสมาคมไม่ยอมจ่ายเงินให้กับสมาชิกโดยบ่ายเบี่ยงมาตลอด ทำไมถึงไม่จ่ายเงินเรา เราจึงอยากให้ท่านผู้ว่าฯ เข้ามาช่วยเหลือเรา รวมทั้งผู้เสียชีวิตที่ค้างเงินไม่ได้จ่ายตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 จนกระทั่งปี พ.ศ 2564 และทางสมาคมได้ขึ้นเงินอย่างไม่เป็นธรรมแก่สมาชิกทั้ง ๆ ที่สมาชิกไม่ได้รู้เรื่อง ได้เงินเพิ่มขึ้น 2,080 บาทจากเดิม 5,050 บาทรวมเป็นเงิน 7,130 บาท พอเวลาเสียชีวิตก็หักเงินเยอะมาก

ซึ่งตรงนี้ทางสมาชิกรับได้ซึ่งหักก็เยอะ แต่ทางสมาคมจ่ายเงินน้อย ซึ่งก็ไม่ยอมจ่าย และก็ค้างเงิน ยังมีการผ่อนจ่ายตั้งแต่ปี 63 ซึ่งตอนนี้ก็ยังผ่อนไม่หมดอยากให้ทางสมาคมออกมารับผิดชอบมาจ่ายเงินให้พวกเรา เงิน 50,000 บาท ที่ทางสมาคมให้เราจัดงานศพมันไม่พอสำหรับจัดงานศพ ทำป้ายไปมอบเงิน 300,000 บาทแต่จ่ายจริงเพียง 50,000 บาท ซึ่งในการจัดงานศพไม่พออยู่แล้ว จึงอยากถามทางสมาคมทำไมถึงทำแบบนี้ และอยากให้ทางท่านผู้ว่าฯได้ช่วยเข้ามาช่วยเหลือ เพราะพวกเราสมาชิกเดือดร้อนจริงๆสมาชิกกว่า 45,000 คน รับไม่ได้ที่ทางสมาคมทำแบบนี้

ฟังสองมุม จะเชื่อใคร วุ่นวาย "สมาคมฌาปนกิจฯ" แห่ประท้วง ญาติไม่ได้เงินกว่า 700 ล้าน

คำชี้แจงจากสมาคมฯ

ด้าน ดร.สามัคคี เดชกล้า ประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุข ตั้งมา 12 ปี ช่วงแรกๆ สมาชิกมีจำนวนเสียชีวิตน้อย และเราเก็บเงินได้มากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิต ทำให้เรามีเงินเหลือ 80-90 ล้านบาท แต่หลังจากปี 2558 มา จากนั้นก็เริ่มติดลบ ปี 2563 สมาชิกตาย 890 คน ต้องจ่ายเงินให้ทายาท 358 ล้านบาท ขณะที่เราเก็บสมาชิกคนละ 4,500 บาท แม้เก็บได้ทุกคนก็มีเงินแค่ 180 ล้านบาท และในปี 2564 มีสมาชิกตาย 913 คน คิดเป็นเงินที่จะต้องจ่ายมากถึง 359 ล้านบาท ขณะที่มีสมาชิก 45,000 กว่าคน กำหนดเก็บคนละ 5,000 บาท ก็ได้เงิน 215 ล้านบาท จึงทำให้สมาคมขาดดุล 

ฉะนั้นในปีนี้ จึงทำให้การจ่ายเงินให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจึงชะลอมาเรื่อย ล่าช้ามา 3 เดือน เพื่อรอเงินจากสมาชิกเข้ามาจ่ายเงิน แต่ทุกศพเราจะจ่ายไปก่อนภายใน 3-5 วัน ศพละ 50,000 บาทก่อน ส่วนที่เหลือ ที่เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวจะช้าหน่อย ซึ่งปีนี้สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญไปเมื่อ 11 ธันวาคม 2564 มติระบุให้เก็บเงินจากสมาชิกเพิ่มเพื่อนำไปจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ค้างเก่า ในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ในปี 62-63 กว่า 80 กว่าล้านบาท ซึ่งเฉลี่ยหากสมาชิกทุกคนช่วยกันจ่ายเพิ่มก็ประมาณคนละ 2,080 บาท 

ฟังสองมุม จะเชื่อใคร วุ่นวาย "สมาคมฌาปนกิจฯ" แห่ประท้วง ญาติไม่ได้เงินกว่า 700 ล้าน

โดยให้สมาชิกมาจ่ายภายใน 31 มกราคม และ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งหากเงินนี้เข้ามา สมาชิกปกติที่เสียชีวิตในช่วงนี้ เราก็จะจ่ายภายใน พ.ค. 65 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ผมเชื่อว่าเป็นเพราะทายาทสมาชิกบางท่านที่เสียชีวิตแล้ว อยากได้เงินก่อนกำหนด ที่สมาคมเรานัด และดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ พอไม่ได้ดังใจ ก็มีการเรียกร้อง ซึ่งทางสมาคมก็ยอมรับและกราบขอภัยในข้อผิดพลาดที่กำลังเกิดขึ้นในการค้างจ่ายค่าศพ 

เสียชีวิตมากกว่า 3 เท่า

อย่างไรก็ดี ตนก็เชื่อว่าสมาคมยังมีความเข้มแข็งอยู่ และที่อยู่คู่กับสมาชิกตลอดไป โดยจากข้อมูลก่อนการตั้งสมาคมในปี 53 ในประชากร 10,000 คน จะเสียชีวิตอยู่ 70 คน แต่วันนี้สมาชิก 45,000 คน ตาย 913 คน เท่ากับตายคิดอัตรา 10,000 คน เท่ากับ 199 คน ตายเป็น 3 เท่า จึงทำให้เงินที่เก็บจากสมาชิกมาสำรองไว้จ่ายไม่พอจ่าย ผมก็ยอมรับว่ามันเกิดความผิดพลาด ที่ผิดพลาดเพราะสมาชิกที่สมัครส่วนใหญ่เป็นคนป่วยและผู้สูงอายุ เมื่อสมัครเป็นสมาชิก 4-5 ปีก็เสียชีวิต ทำให้ภาระจ่ายเงินของสมาคมเพิ่มมากขึ้น ก็อยากให้สมาชิกเข้าใจว่าคนเสียชีวิตมาก เราก็ได้ทำบุญมาก แต่ตนก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ ถ้ารู้ตนก็ไม่มาตั้งสมาคมเพื่อรับภาระเช่นนี้