กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงสนทนาธรรมกับพระอธิการสุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงสนทนาธรรมกับพระอธิการสุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จ ณ วัดเกษรศีลคุณ ทรงสนทนาธรรมกับพระอธิการสุธรรม สุธัมโม พระอธิการสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เป็นการส่วนพระองค์

วันนี้ (28 ม.ค.65) เพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่ภาพและข้อความว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) เป็นการส่วนพระองค์กับพระอธิการสุธรรม สุธัมโม (เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด) การนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงสนทนาธรรมกับพระอธิการสุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงสนทนาธรรมกับพระอธิการสุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด