เช็คเงื่อนไข นนท์ booster "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์

เช็คเงื่อนไข นนท์ booster "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์

เช็คเงื่อนไข นนท์ booster "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นเข็มกระตุ้น ตั้งแต่ 28-30 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

นนท์ booster โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศจัดให้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็น Pfizer (เข็มกระตุ้น) เฉพาะคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย

  • เงื่อนไข

1️. ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2️. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3️. ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

4️. ฉีด Pfizer มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) คลิกที่นี่ นนท์ booster

  • สถานที่ฉีดวัคซีน

- ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 วันละ 8,000 คน

เช็คเงื่อนไข นนท์ booster \"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3\" ไฟเซอร์

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

เช็คเงื่อนไข นนท์ booster \"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3\" ไฟเซอร์