"ไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์" ก่อนตรุษจีน 2565

ชาวไทยเชื้อสายจีนใน จ.สงขลา ต่างพากันเดินทางมา "ไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์" ก่อนวันตรุษจีน 2565 ซึ่งวันนี้นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ใกล้ถึงวันตรุษจีน 2565 แล้วซึ่งวันนี้(26 มกราคม 2565) เป็นวัน "ไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์" หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า "ซิ้งเจียที" ตรงกับวันที่ 24 เดือน 12 ของจีน โดยในปี 2565 ตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2565  

 

 

วันนี้ 26 มกราคม 2565 ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสงขลา เดินทางมา "ไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์" ก่อนวันตรุษจีน 2565 อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายธนธร รัตนปราการ นายกสมาคมฮกเกี้ยนจังหวัดสงขลา และผู้บริหารสมาคมฯมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางมาไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

 

วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เป็นหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ของจีน ซึ่งในปัจจุบันอาจไม่ค่อยได้พบเห็นกันเท่าใดนัก ทั้งนี้ เชื่อกันว่าวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เป็นวันที่เทพเจ้าของจีนจะเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เพื่อไปรายงานความประพฤติของคนในโลกมนุษย์ให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ ซึ่ง "เจ้า" ที่ว่านี้ เดิมทีหมายถึง "เจ้าเตา" ซึ่งเป็นเจ้าที่สถิตอยู่กับเตาหุงข้าวของบ้านนั้นๆ

 

เนื่องจากเจ้าเตารู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของคนในบ้านเป็นอย่างดีว่าใครไปทำความดีความชั่วที่ไหนมาบ้าง ดังนั้นเจ้าเตาจะนำพฤติการณ์ของคนในบ้านไปรายงานต่อเง็กเซียนฮ่องเต้บนสรวงสวรรค์ ซึ่งการที่เจ้าบ้านจะต้องทำพิธีไหว้เจ้าเตานั้น เพื่อให้เจ้าเตาไปรายงานแต่ในสิ่งที่ดีงามของตนให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ

 

 

ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ได้หันไปไหว้เทพต่างๆ แทนการไหว้เจ้าเตาแล้ว แต่ไม่ว่าจะไหว้เทพ หรือเจ้าเตา ก็ยังถือเป็นการส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เหมือนกันนั่นเอง

 

อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วก่อนจะถึงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ แต่ละบ้านมักจะทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน รวมถึงศาลของเจ้าทุกองค์ที่บูชาอยู่ เพื่อเป็นการขจัดสิ่งไม่ดีออกจากบ้าน และหลังจากทำพิธีแล้วก็จะมีการนำเสื้อผ้าเทพเจ้าหรือกระดาษไหว้ต่างๆ ไปเผา โดยบางส่วนนิยมทำความสะอาดเรือนเทพเจ้า ตัวองค์เทพเจ้า และกระถางธูป หลังเสร็จพิธีอีกด้วย

 

นายธนธร รัตนปราการ นายกสมาคมฮกเกี้ยน จังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ที่ศาลเจ้าหลักเมืองสงขลาเรามีพิธีไหว้ขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีพิธีเชิญเจ้าขึ้นสวรรค์ วันนี้เราทำพิธีไหว้ซึ่งเป็นการไหว้ล่วงหน้าก่อนวันตรุษจีน และในวันตรุษจีนวันที่ 31 มกราคม 2565 ก็จะมีพิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งจะเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ในเวลา 23.00 น. ซึ่งในช่วงนั้นจะมีคนมาไหว้เยอะมาก

 

ข่าวโดย สันติภาพ รามสูต จ.สงขลา

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์