หนีเรียนแทงสนุ๊ก! ติดโควิด วุ่นสั่งปิด "ศรีสะเกษวิทยาลัย" ครู-นักเรียนเสี่ยงนับร้อย

วุ่นทั้งโรงเรียน "ศรีสะเกษวิทยาลัย" เด็กหนีเรียนแทงสนุ๊ก! ติดโควิด ครูติดเชื้อ 2 ราย สัมผัสเสี่ยงสูง 18 ราย ขณะนักเรียนติดเชื้อแล้ว 18 ราย จากเสี่ยงสูงทั้งหมด 45 คน ผอ.ยิ่งยง คำสั่งปิดเรียน 2 สัปดาห์

เกิดเหตุวุ่นทั้งโรงเรียน "ศรีสะเกษวิทยาลัย" เด็กหนีเรียนแทงสนุ๊กเกอร์ ติดโควิด ครูติดเชื้อ 2 ราย สัมผัสเสี่ยงสูง 18 ราย ขณะนักเรียนติดเชื้อแล้ว 18 ราย จากเสี่ยงสูงทั้งหมด 45 คน ผอ.ยิ่งยง คำสั่งปิดเรียน 2 สัปดาห์

วันที่ 26 มกราคม 2565 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนอันดับหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน ทั้งชายและหญิง มาเรียนอยู่ประมาณ 3,400 คน 

หนีเรียนแทงสนุ๊ก! ติดโควิด วุ่นสั่งปิด \"ศรีสะเกษวิทยาลัย\" ครู-นักเรียนเสี่ยงนับร้อย

วันนี้ผู้อำนวยการฯ จำเป็นต้องมีคำสั่งหยุดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นการเร่งด่วน หลังจากพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด-19 ภายในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก โดยเบื้องต้นยืนยันผลตรวจชัดเจนว่ามีคุณครูติดเชื้อโรค โควิด-19 แล้วจำนวน 2 คน และยังพบมีครูที่อยู่ในอัตราเสี่ยงสูงอีกจำนวน 18 คน 

พร้อมกันนี้ยังมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ค่อยชอบเข้าห้องเรียน ในหนึ่งสัปดาห์มาโรงเรียนแค่ 2 วัน และทราบมาว่าส่วนใหญ่จะไปอยู่โต๊ะสนุ้กในตัวเมืองศรีสะเกษ มีผลตรวจเป็นบวกติดเชื้อโรค โควิด-19 เมื่อวานนี้ 

จากไทม์ไลน์พบว่ามีเด็กนักเรียนที่ไปสัมผัสเล่นบอลด้วยกันที่โดมใหญ่อยู่จำนวน 45 คนที่มีอัตราเสี่ยงสูง ผู้ปกครองได้พาไปตรวจหาเชื้อตามโรงพยาบาล ผลปรากฎยืนยันติดเชื้อแล้ว 18 คน เพื่อเป็นการจำกัดวงให้แคบลงจึงสั่งนักเรียนที่สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน

หนีเรียนแทงสนุ๊ก! ติดโควิด วุ่นสั่งปิด \"ศรีสะเกษวิทยาลัย\" ครู-นักเรียนเสี่ยงนับร้อย

ส่วนผู้ติดเชื้อก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนกลุ่มใหญ่ให้ผู้ปกครองได้สบายใจในความปลอดภัยทางโรงเรียนจึงมีคำสั่งหยุดการเรียนที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันนี้เป็นต้นไป

 

นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เปิดเผยว่า วันนี้ขอแยกผลการติดเชื้อออกเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกในส่วนของนักเรียนที่ติดเชื้อ คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวคือพอมาเรียนก็ไม่ชอบที่จะเข้าห้องเรียน ทราบว่าส่วนใหญ่จะไปอยู่โต๊ะสนุ้กในเมือง 

โดยสัปดาห์ก่อนพบว่ามาโรงเรียนแค่สองวันแล้วก็จะไปเตะฟุตบอลที่โดมใหญ่ของโรงเรียน และมีเพื่อนนักเรียนที่ไปเตะบอลด้วยกันก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงจำนวน 45 คน และในกลุ่ม 45 คน ผู้ปกครองได้พาไปตรวจหาเชื้อตามโรงพยาบาล ผลปรากฏว่ามีผลบวกติดเชื้อโรค โควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 18 คนและได้เข้ารับการรักษาตัวตามโรงพยาบาลแล้ว ในส่วนของคณะครูเรามีครูที่ติดเชื้อยืนยันมาแล้ว 2 คน

หนีเรียนแทงสนุ๊ก! ติดโควิด วุ่นสั่งปิด \"ศรีสะเกษวิทยาลัย\" ครู-นักเรียนเสี่ยงนับร้อย

 โดยครูคนแรกติดโดยไม่ทราบว่าไปติดมาจากใครที่ไหน ส่วนอีกครูคนหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนลง ครูเป็นชาวอำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงมาตลอด ครูท่านนี้ได้มานั่งทำงานที่โรงเรียนและได้มาร่วมรับประทานอาหารกับคณะครูที่อยู่ในกลุ่มสาระด้วยกัน ทำให้ครูเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวนทั้งสิ้น 18 คน 

ทางโรงเรียนจึงสั่งให้มีการกักตัวทุกคนเริ่มวันนี้ ซึ่งคณะกรรมการโรงเรียนก็มองหลายมุมกลัวว่าคณะครูจะเกิดการแตกแยก นักเรียนต่างวิพากษ์วิจารณ์วิตกกัน ผู้ปกครองก็เกิดความหวาดกลัวว่าบุตรหลานจะติดเชื้อทั้งหมด โรงเรียนจึงมีคำสั่งปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมีระยะเวลา 14 วันหรือสองสัปดาห์เริ่มต้นจากวันนี้เป็นต้นไป