ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ATM/CDM ชั่วคราว เช็คเวลาให้ดีก่อนทำธุรกรรม

ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ATM/CDM ชั่วคราว เช็คเวลาให้ดีก่อนทำธุรกรรม

ธ.ก.ส. แจ้งด่วน ปิดปรับปรุงระบบ ATM/CDM ชั่วคราว ในวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2565 ทั้งนี้โปรดเช็คเวลาให้ดีก่อนทำธุรกรรม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ATM / CDM ชั่วคราว ในวันที่ 21 มกราคม และ 22 มกราคม 2565 โปรดเช็คเวลาให้ดีก่อนทำธุรกรรม 

 

 

ทั้งนี้ข้อความระบุว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ATM/CDM ชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม และ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ในเวลาดังนี้ 

 

  • วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 23:30 น. - 00:00 น. (รวมระยะเวลา 30 นาที) 

 

  • วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 00:00 น. - 03:30 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

 

 

ในระยะเวลาดังกล่าว 

 

  • ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทผ่านเครื่อง ATM/CDM ของ ธ.ก.ส. ได้
  • บัตร ATM/Debit ของ ธ.ก.ส. ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทได้

 

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0 2555 0555

 

ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ATM/CDM ชั่วคราว เช็คเวลาให้ดีก่อนทำธุรกรรม

 


ที่มา ธกส BAAC Thailand