สสจ.ชุมพร ชี้ ยอด "โควิด-19" พุ่งต่อเนื่อง ยันควบคุมได้

สสจ.ชุมพร ชี้ ยอด "โควิด-19" พุ่งต่อเนื่อง ยันควบคุมได้

สสจ.ชุมพร แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ หลังพบยอดผู้ติดเชื้อพุ่งต่อเนื่อง เชื่อเป็น "โอมิครอน" แต่ควบคุมได้

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายแพทย์อนุ ทองแดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติอดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา จำนวน 111 ราย โดยพบมากที่สุดในอำเภอหลังสวนจำนวน 68 ราย รองลงมา อำเภอเมืองชุมพร 16 ราย และอำเภอสวี 13 ราย

นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส สสจ.ชุมพร กล่าวว่า ข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลัง 14 วัน จังหวัดชุมพร พบผู้ป่วยยืนยัน 747 ราย เฉลี่ย 53 รายต่อวัน พบผู้ป่วยมากที่สุดในอำเภอเมืองชุมพร 285 ราย เฉลี่ย 20 รายต่อวัน รองลงมาหลังสวน 209 ราย เฉลี่ย 15 รายต่อวัน และ สวี 131 ราย เฉลี่ย 9 รายต่อวัน ซึ่งอำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ อำเภอสวี พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) 2 เหตุการณ์ ดังนี้ 

1. เป็นการรวมกลุ่มร่วมกิจกรรมเสี่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลครน พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 42 ราย รายแรกพบวันที่ 8 มกราคม 2565 รายล่าสุดพบวันที่ 18 มกราคม 2565

2. คลัสเตอร์พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาค่าย เหตุการณ์ระบาดเริ่มจากมีญาติจากสุราษฎร์ธานี ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และเดินทางกลับวันที่ 10 มกราคม 65 กลับไปตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บุคคลในครอบครัวรวม 8 คน ตรวจผลพบเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 คน รายแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 รายล่าสุดพบวันที่ 18 มกราคม 2565

ขณะที่ อำเภอหลังสวนพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) 2 เหตุการณ์ เช่นกัน คือ คลัสเตอร์งานมงคลสมรส ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบผู้ป่วยจำนวน 22 ราย รายแรกพบวันที่ 13 มกราคม 2565 รายล่าสุดพบวันที่ 18 มกราคม 2565 ปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดการรวมกลุ่มญาติในงานมงคลสมรส พักอาศัยและรับประทานอาหารร่วมกัน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประมาณ 300 คน และคลัสเตอร์โรงเรียนประถมศึกษา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบผู้ป่วยจำนวน 12 ราย รายแรกพบวันที่ 13 มกราคม 2565 รายล่าสุดพบวันที่ 18 มกราคม 2565 ซึ่งได้ดำเดินการปิดโรงเรียนทำความสะอาดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ส่วนกลุ่มคลัสเตอร์ข้างต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อผู้สัมผัสเสี่ยงให้กักตัวอยู่ที่บ้าน และสังเกตดูแลตนเอง พร้อมตรวจ ATK ซึ่งตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้ฝากเน้นย้ำในการป้องกันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข VUCA ได้แก่ V วัคซีน โดยผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนและผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มและครบตามเวลาที่กำหนด ให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น, U ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี จะสามารถป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ ป้องกันติดเชื้อ และป่วยหนักได้, C คือ COVID Safe Living ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมเสี่ยงรวมถึง สถานที่ต่างๆ ต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์โควิด และ A ตรวจ ATK กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ หากได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วและแยกกักตัวเข้ารับการรักษา นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำการลงทะเบียน "ไทยชนะ" เพื่อการติดตามและค้นหาผู้สัมผัสกรณีเกิดเหตุได้รวดเร็ว และก็จะทำให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นด้วยตามหลักการค้นให้พบจบให้เร็ว

สำหรับสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ สสจ.ชุมพร กล่าวว่า ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 8 – 14 มกราคม 2565 มีการตรวจหาสายพันธุ์โควิด-19 จำนวน 4,538 ตัวอย่าง พบสายพันธุ์โอมิครอน ร้อยละ 81.93) สายพันธุ์เดลต้า ร้อยละ 18.07 เชื่อว่าโอมิครอนน่าจะระบาดไปทั่วแล้ว