มุกดาหาร พบ 4 คลัสเตอร์ใหญ่ลาม ปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออก

มุกดาหาร พบ 4 คลัสเตอร์ใหญ่ลาม ปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออก

สถานการณ์ COVID-19 จ.มุกดาหาร พบ 4 คลัสเตอร์ลาม ต้องปิดหมู่บ้านตรวจคนเข้าออก

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จ.มุกดาหาร จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร ของผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI)ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 41 รายอำเภอเมือง 17 ราย นิคมคำสร้อย 2 ราย คำชะอี 15 ราย หว้านใหญ่ 5 ราย และ อำเภอดงหลวง 2 ราย
 

สำหรับอำเภอดงหลวง พบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นคลัสเตอร์ใหม่มีผู้ป่วย 14 ราย จากงานแต่งบ้านน้ำบ่อ ตำบลหนองบัว โดยพบผู้ป่วยรายแรก เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการสวบสวนและควบคุมโรค จนถึงวันที่ 30 ม.ค. 65 และกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 111 คน 75 หลังคาเรือน ในส่วนของสถานศึกษาได้มีการสั่งปิดทั้งโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ โรงเรียนบ้านหนองนาว พร้อมกับศูนย์เด็กเล็กซึ่งมีกำหนดเปิดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

จากรายงานกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ระบุว่า คลัสเตอร์งานแต่งบ้านน้ำบ่อ อำเภอดงหลวง มีผู้ป่วยซึ่งเป็นน้องชายเจ้าสาวเดินทางมาร่วมงานแต่งจากอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และตรวจพบเชื้อโควิด-19 เจ้าบ่าว-เจ้าสาว และญาติในเวลาต่อมา

นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด-19 บ้านน้ำบ่อ ต.หนองบัว ต.ดงหลวง ทาง อ.ดงหลวง โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองบ้ว และคณะกรรมการ ได้มีการประชุมวางมาตรการ เพื่อป้องกันโรค ห้ามประชาชนพบปะรวมตัวกัน ในพื้นที่หนองบัว และมอบทาง อบต.หนองบัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ตั้งด่านเพื่อควบคุมการเข้าออกของประชาชนในบ้านน้ำบ่อ และทำการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ให้รับทราบ และทางคณะกรรมการคุณภาพชีวิต และ อบต.หนองบัว ได้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความช่วยเหลือในกรณีนี้

โดยจังหวัดมุกดาหาร มีคลัสเตอร์ใหญ่ 3 คลัสเตอร์ ที่ซึ่งก่อนหน้านี้มีการระบาดหนักและยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี คลัสเตอร์ คลัสเตอร์บ้านน้ำบ่อ อ.ดงหลวง และล่าสุดเกิดใหม่เป็นคลัสงานวันเกิด อ.เมือง จ.มุกดาหาร สำหรับจังหวัดมุกดาหารมีผู้ติดเชื้อรวม ณ วันที่ 19 ม.ค. 65 รวม 306 ราย