ไขข้อสงสัย “พูดไม่ชัด พูดช้า พูดไม่ออก” คืออาการเริ่มต้นของโรคอะไรกันแน่?

ไขข้อสงสัย “พูดไม่ชัด พูดช้า พูดไม่ออก” คืออาการเริ่มต้นของโรคอะไรกันแน่?

ไขข้อสงสัย “พูดไม่ชัด พูดช้า พูดไม่ออก” คืออาการเริ่มต้นของโรคอะไรกันแน่? ล่าสุด กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

วันที่ 17 มกราคม 2565 กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ไขข้อสงสัย อาการ “พูดไม่ชัด พูดช้า พูดไม่ออก” เป็นอาการแสดงความผิดปกติของร่างกายจากโรคระบบประสาท หากมีความผิดปกติดังกล่าว ควรไปรับการตรวจรักษาให้เร็วที่สุดเพื่อลดความพิการและเสียชีวิต 

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อาการ “พูดไม่ชัด พูดช้า พูดไม่ออก” เป็นอาการแสดงความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง ไม่ใช่อาการชี้บ่งโรคใดโรคหนึ่งที่จำเพาะ เพราะความผิดปกติของเส้นประสาทก็อาจจะทำให้มีอาการพูดไม่ชัดได้ 

 

 

อาการความผิดปกติของสมอง ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งแตก ตีบ และอุดตัน โรคสมองอักเสบหรือโรคสมองติดเชื้อ โรคปลอกประสาทสมองอักเสบ โรค MS หรือแม้แต่โรค SLE ที่มีภาวะแทรกซ้อนในระบบประสาทก็สามารถทำให้เกิดอาการผิดปกติด้านการพูดได้ 

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า แพทย์ระบบประสาทจำเป็นจะต้องได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน จากการซักประวัติผู้ป่วย ประวัติจากญาติ และการตรวจร่างกายอย่างละเอียด แล้วจึงส่งตรวจพิเศษตามสาเหตุที่สงสัย ทั้งการเจาะเลือด การตรวจกระตุ้นไฟฟ้าต่อเส้นประสาท การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจทางรังสีวินิจฉัย เป็นต้น เพื่อวินิจฉัยและวางแผนในการรักษา ซึ่งอาการของโรค SLE และโรคหลอดเลือดสมองจะแตกต่างกัน 

 

 

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง มักเป็นแบบฉับพลัน หรือทันทีทันใด พบในผู้ป่วยสูงอายุมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ หรือมีความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ 

ส่วนอาการในผู้ป่วยโรค SLE พบในผู้ป่วยอายุน้อย มักเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานไม่มีโรคประจำตัวอื่น และมักจะมีอาการแสดงชัดเจนของโรค SLE เมื่อมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท ส่วนใหญ่อาการมักจะค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลามากกว่ากลุ่มอาการของโรคหลอดเลือดสมอง 

หากท่านหรือญาติ มีอาการ “พูดไม่ชัด พูดช้า พูดไม่ออก” ควรไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดในทันที เพราะหากเป็นโรคหลอดเลือดสมอง การรักษาขึ้นกับระยะเวลาที่เป็น เพราะหากไปถึงโรงพยาบาลเร็วจะได้รับการรักษาที่ช่วยลดอัตราความพิการหรืออัตราการเสียชีวิตได้ 

ไขข้อสงสัย “พูดไม่ชัด พูดช้า พูดไม่ออก” คืออาการเริ่มต้นของโรคอะไรกันแน่?

 

ข้อมูลจาก กรมการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา