เปิดขายวันนี้ "พันธบัตรออมทรัพย์ฯ รุ่นส่งความสุข" เช็คที่นี่

เปิดขายวันนี้ "พันธบัตรออมทรัพย์ฯ รุ่นส่งความสุข" เช็คที่นี่

พันธบัตรออมทรัพย์ฯ รุ่นส่งความสุข เปิดจำหน่ายช่วงที่ 1 วันนี้ สำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เช็คที่นี่เงื่อนไขรายละเอียด

"กรุงไทย" แจ้งเปิดจำหน่ายวันนี้! เวลา 08.30 น.
พันธบัตรออมทรัพย์ฯ รุ่นส่งความสุข เปิดจำหน่ายช่วงที่ 1 สำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

พันธบัตรออมทรัพย์ฯ รุ่นอายุ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.90% ต่อปี (โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี

เปิดจำหน่าย: วันที่ 17-31 ม.ค. 65

เงื่อนไข

ช่วงที่ 1 : วันที่ 17 - 18 ม.ค. 65 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
วงเงินจำหน่าย 30,000 ล้านบาท (รวมทุกธนาคาร) ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/คน/รวมทุกธนาคาร
ช่วงที่ 2 : วันที่ 19 – 23 ม.ค. 65
วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/คน/รวมทุกธนาคาร
ช่วงที่ 3 : วันที่ 24 - 31 ม.ค. 65
วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 2 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด

ซื้อง่าย ผ่าน Krungthai NEXT และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

เปิดขายวันนี้ "พันธบัตรออมทรัพย์ฯ รุ่นส่งความสุข" เช็คที่นี่

ขั้นตอนในการซื้อพันธบัตรฯ ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT
1. เลือกที่เมนู "บริการ"
2. เลือก "พันธบัตรออมทรัพย์"
3. เลือก "รุ่นพันธบัตรฯ" ที่ต้องการจอง
4. ระบุ "จำนวนหน่วยที่จองซื้อ" ตรวจสอบความถูกต้องและ "ยืนยัน" การชำระเงิน

*ผู้มีสิทธิซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ตามเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลาจำหน่าย
ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลจาก กรุงไทย