ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม3 สำหรับเด็ก-เยาวชน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม3 สำหรับเด็ก-เยาวชน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งเตรียมพร้อมเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็ม 3 สำหรับเด็ก-เยาวชน โครงการ VACC 2 School

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า เตรียมพร้อมเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชน โครงการ VACC 2 School

กรุณาตรวจสอบว่าเด็กและเยาวชนได้เข้าระบบเพื่อรายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 1 และเข็ม 2 ครบถ้วนทั้ง 6 ครั้งแล้วรึยัง?

วิธีการตรวจสอบและเข้าทำแบบประเมิน

  1. ตรวจสอบและทำแบบประเมินได้ทาง https://vacc2school.cra.ac.th กรอกเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดของผู้ฉีดเพื่อเข้าสู่ระบบ
  2. กรณีที่ยังเข้าทำไม่ครบ ท่านจะพบปุ่ม Link ให้คลิกเข้าไปเพื่อตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน

แจ้งปัญหา “ไม่พบข้อมูล” ได้ทาง https://forms.gle/nVhirrW1w5Yp5La56

ทั้งนี้ โครงการ “VACC 2 School” เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “ระดับภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยและอุบัติการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังการฉีดวัคซีน BBIBP-CorV (Sinopharm) เข็มที่สามในอาสาสมัครอายุ 10 - 17 ปี ในประเทศไทย” ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 201/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม3 สำหรับเด็ก-เยาวชน