วันสุดท้าย สมัคร ม.40 ประกันสังคม เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท

วันสุดท้าย สมัคร ม.40 ประกันสังคม เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท

"ประกันสังคม" แจ้งย้ำ วันสุดท้าย สมัคร ม.40 เยียวยาคนบันเทิงกลางคืน 5,000 บาท เช็คด่วน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งสมัครด่ววันนี้ วันสุดท้าย เยียวยาคนบันเทิงกลางคืน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนบันเทิงกลางคืน ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รีบสมัครด่วน!! พร้อมจ่ายเงินสมทบ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น ก่อนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท  

พร้อมให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง จดทะเบียนกระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565

ย้ำ!! ผู้ประกันตนต้องผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันสุดท้าย สมัคร ม.40 ประกันสังคม เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท

ตรวจสอบ "เงินเยียวยาประกันสังคม"

เปิดเวบไซต์ www.sso.go.th เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง”

เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว "ได้รับสิทธิ" เงินเข้าเยียวยาแล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง "ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน" ต้องรอรับเงินรอบถัดไป