กลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น "จนท.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" แนะวิธีตรวจสอบง่ายๆ

กลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น "จนท.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" แนะวิธีตรวจสอบง่ายๆ

เตือนภัย กลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น "เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" แนะวิธีตรวจสอบง่ายๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว 

พร้อมแนะนำให้ประชาชน เรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง

 

PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ ดังนี้

1. PEA Smart Plus
2. Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
3. Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
4. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต
5. PEA e-Pay

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร.1129 PEA Contact CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์