โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ เว้น E85 มีผลพรุ่งนี้

โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ เว้น E85 มีผลพรุ่งนี้

โออาร์-บางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมันขึ้นกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 มีผลพรุ่งนี้ เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ได้ประกาศปรับเพิ่มราคาจำหน่ายน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร โดยราคาจำหน่ายใหม่นี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ 

เบนซิน ลิตรละ 40.06 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.65 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.38 บาท, แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 31.14 บาท และแก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 24.64 บาท

โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ เว้น E85 มีผลพรุ่งนี้

โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ เว้น E85 มีผลพรุ่งนี้

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์