เที่ยวฤดูหนาว "ทุ่งคอสมอส" จุดเช็คอินแห่งใหม่ จ.ชัยภูมิ อากาศดีมาก

เที่ยวฤดูหนาว "ทุ่งคอสมอส" จุดเช็คอินแห่งใหม่ จ.ชัยภูมิ อากาศดีมาก

เที่ยวฤดูหนาว "ทุ่งคอสมอส" จุดเช็คอินแห่งใหม่ จ.ชัยภูมิ อากาศดีมาก ซึ่งทางจังหวัด ได้บูรณาการความร่วมมือกันกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เนรมิตผืนป่าในแปลงกังหันลมผลิตไฟฟ้า จัดทำแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 109 ไร่ ที่หมู่บ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่

ในช่วง "ฤดูหนาว" จ.ชัยภูมิ ได้บูรณาการความร่วมมือกันกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เนรมิตผืนป่าในแปลงกังหันลมผลิตไฟฟ้า จัดทำแลนด์มาร์คแห่งใหม่ มนเสน่ห์ ทุ่งกังหันลม มหัศจรรย์ "ทุ่งคอสมอส" ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ในแบบทีเดียวบนพื้นที่กว่า 109 ไร่ ที่หมู่บ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่

 

 

ขณะนี้ "ดอกคอสมอส" เริ่มทยอยชูช่อออกดอกบานสะพรั่งจนใกล้เต็มทุ่ง มีนักท่องเที่ยวแห่ไปชมและถ่ายภาพพร้อมนำมาโพสต์ผ่านโลกโซเซียล เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสวยงามทางธรรมชาติและได้ทยอยแห่เดินทางไปถ่ายภาพและสัมผัสความสวยงามอย่างไม่ขาดสาย

 

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของ จ.ชัยภูมิ ได้รับผลกระทบอย่างมาก นักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว

 

จ.ชัยภูมิ ได้มีแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผ่อน โดยมีแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจำนวน 2 ด้าน คือ 1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และ 2.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ

 

เที่ยวฤดูหนาว "ทุ่งคอสมอส" จุดเช็คอินแห่งใหม่ จ.ชัยภูมิ อากาศดีมาก

 

ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ กล่าวต่อว่า ทางจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ด้านธรรมชาติและด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่และสวยงามอยู่หลายแห่ง เช่น ใบเสมาบ้านกุดโง้ง อำเภอเมือง , พระธาตุหนองสามหมื่น อำเภอภูเขียว , มอหินขาว อำเภอเมือง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อำเภอคอนสาร , ทุ่งดอกกระเจียว อำเภอเทพสถิต , งานบุญกระธูป อำเภอหนองบัวแดง , งานแห่นาคโหด อำเภอภูเขียว เป็นต้น ซึ่งทุกปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความงามของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก รายได้จากนักท่องเที่ยวปีละหลายพันล้านบาท

 

 

ทางจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อพื้นฟูการท่องเที่ยวของ จ.ชัยภูมิ ให้กลับมาฟื้นเป็นปกติ ประกอบกับในห้วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งชัยภูมิมีพื้นที่หลายแห่งที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูหนาว โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอซับใหญ่ ที่มีธรรมชาติเป็นป่าไม้ ภูเขาและทิวทัศน์ที่สวยงาม ในพื้นที่มีกังหันลมขนาดใหญ่ ติดตั้งไว้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวฤดูหนาวเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้ชื่อธีม “ทุ่งกังหัน มหัศจรรย์ทุ่งคอสมอส” ซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของสถานที่ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ลานจอดรถ ห้องน้ำ จุดจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ด้าน น.ส.ดวงเดือน นักท่องเที่ยวชาว อ.หนองบัวระเหว หลังทราบและเห็นภาพจากเพจโซเชียลต่างๆจึงได้พาเพื่อนมาเดินชมทุ่งคอสมอส ซึ่งมีต้นกังหันลมตั้งเรียงรายอยู่กลางทุ่งคอสมอสท่ามกลางหุบเขาที่ห้อมล้อมสวยงาม และกำลังจะขยายพื้นที่อีกว่า 100 ไร่

 

หากดอกคอสมอสออกชูช่อเต็มพื้นที่ คงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนค์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดได้เลย เพราะที่นี้บรรยากาศดีมากๆ มีภูเขาล้อมรอบ มีกังหันลมเรียงรายเต็มบริเวณดังกล่าว หากนักท่องเที่ยวจะมาขอแนะนำมาช่วงเช้าและเย็นจะได้บรรยากาศและรับอากาศที่ดีตรงจุดนี้ที่เดียวเลย

 

เที่ยวฤดูหนาว "ทุ่งคอสมอส" จุดเช็คอินแห่งใหม่ จ.ชัยภูมิ อากาศดีมาก

 

เที่ยวฤดูหนาว "ทุ่งคอสมอส" จุดเช็คอินแห่งใหม่ จ.ชัยภูมิ อากาศดีมาก