"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเพิ่ม 832 ราย จับตาคลัสเตอร์ อ.บางละมุง บุคลากรฯเพียบ

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเพิ่ม 832 ราย จับตาคลัสเตอร์ อ.บางละมุง บุคลากรฯเพียบ

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อรายใหม่ 832 ราย จับตาคลัสเตอร์ใหม่ อ.เมืองชลบุรี โดยคลัสเตอร์ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง ยังพบต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเพิ่มจำนวนมาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 832 ราย ดังนี้

 

1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 28 ราย สะสม 281 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 55 ราย

 

2.คลัสเตอร์ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 27 ราย สะสม 972 ราย

 

 

3.คลัสเตอร์บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 3 ราย

 

4.คลัสเตอร์บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 8 ราย

 

5.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 13 ราย

 

6.บุคลากรทางการแพทย์ 16 ราย

 

7.ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย ดังนี้

 

  • กทม. 6 ราย
  • ขอนแก่น 1 ราย
  • ชัยภูมิ 1 ราย
  • ภูเก็ต 1 ราย
  • สมุทรปราการ 1 ราย
  • อุบลราชธานี 1 ราย

 

8.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน แบ่งเป็น ในครอบครัว 121 ราย , จากสถานที่ทำงาน 130 ราย , บุคคลใกล้ชิด 35 ราย , ร่วมวงสังสรรค์ 21 ราย

 

9.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 40 ราย

 

10.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 384 ราย

 

ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,820,847 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,750 คน ปอดอักเสบ 13 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 103,768 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 404,458 คน รวม 508,226 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 141 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 5,153 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

 

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 3 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็มทั้งสามราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 67 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน) ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19

 

ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

 

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

 

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

 

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเพิ่ม 832 ราย จับตาคลัสเตอร์ อ.บางละมุง บุคลากรฯเพียบ