4 หญิงไทย ติดอันดับ “ผู้นำหญิง” แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

4 หญิงไทย ติดอันดับ “ผู้นำหญิง” แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“เจ๊ไฝ – มาดามแป้ง – จรีพร – รื่นวดี” ติดอันดับ “ผู้นำหญิง” แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ประสบความสำเร็จหลังอายุ 50 ปี ประจำปี 2022 โดย Forbes

Forbes 50 Over 50 : 2022 Asia เป็นการจัดอันดับ "ผู้นำหญิง" ทั้งผู้ก่อตั้งบริษัท, ผู้นำทางธุรกิจและการเมือง, นักวิทยาศาสตร์ และผู้นำระดับแถวหน้าของประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ประสบความสำเร็จหลังอายุ 50 ปี ประจำปี 2022

โดยในปีนี้มีผู้หญิงไทย 4 คนที่ติดอันดับลิสต์นี้ ได้แก่

นวลพรรณ ล่ำซำ (มาดามแป้ง) กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) วัย 55 ปี

 

4 หญิงไทย ติดอันดับ “ผู้นำหญิง” แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วัย 54 ปี

4 หญิงไทย ติดอันดับ “ผู้นำหญิง” แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วัย 57 ปี

 

4 หญิงไทย ติดอันดับ “ผู้นำหญิง” แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สุภิญญา จันสุตะ (เจ๊ไฝ) เชฟและเจ้าของร้านเจ๊ไฝ วัย 77 ปี และความอร่อยของร้านเจ๊ไฝก็ทำให้ได้รับรางวัลมิชลินมาตั้งแต่ปี 2560

 

4 หญิงไทย ติดอันดับ “ผู้นำหญิง” แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก