เชียงใหม่ เตรียมเพิ่มศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19

เชียงใหม่ เตรียมเพิ่มศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ทน.เชียงใหม่ คาดกลางเดือนมกราคม 2565 เริ่มมีผู้ป่วยที่มีผลบวกจากการ "ตรวจ ATK" เพิ่มขึ้น เตรียมเพิ่มศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระบุการกักตัวแบบ HI ไม่ตอบโจทย์ในเขตเทศบาล เหตุส่วนใหญ่ผู้ป่วยพักอาศัยในหอพัก และคอนโดฯ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เริ่มพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้นหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่หลายแห่งจัดให้มีการเฉลิมฉลองดื่มกินกันกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อล่าสุดข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2565 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 217 ราย โดยคาดว่าหลังจากนี้ประมาณกลางเดือนมกราคม 2565 หากยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นได้จะพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

ขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 จุด ได้แก่ที่ สวนสุขภาพบ้านเด่น, สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และ ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ จากการให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ชุด "ตรวจ ATK" ในเขตเทศบาลพบผลเป็นบวกเฉลี่ยวันละประมาณ 300-400 ราย คาดว่าในช่วงกลางเดือนมกราคม 2565 จะพบผู้ป่วยที่มีผลเป็นบวกจากการ "ตรวจ ATK" เฉลี่ยวันละประมาณ 400-600 ราย

ดังนั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้เตรียมพร้อมจัดเตรียมสถานที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (CI) ซึ่งปัจจุบันได้เตรียมไว้ที่โรงยิมเนเซี่ยมภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 2 จุด ใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยกลุ่มต่างด้าวจำนวน 233 เตียง

เชียงใหม่ เตรียมเพิ่มศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ขณะนี้ยังสามารถรองรับได้อีก 195 เตียง ขณะเดียวกันทางเทศบาลได้รับการสนับสนุนจาก โรงแรมเทรเวลลอดจ์ ประเสริฐแลนด์ จัดทำเป็น CI รองรับกลุ่มผู้ป่วยคนไทย จำนวน 170 เตียงขณะนี้ยังสามารถรองรับได้อีก 35 ตียง นอกจากศูนย์ CI ที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จัดทำแล้ว ยังที่ศูนย์ CI ของเอกชนที่เปิดรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ เช่นที่ โรงแรมธารินเชียงใหม่ รองรับได้150 เตียง โรงแรมศิรินาถการ์เด้น 250 เตียง

อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์สถานการณ์ที่คาดว่าจะพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากการตรวจด้วยชุด "ตรวจ ATK" ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดเตรียมอาคารโรงยิมเนเซียมในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่สำหรับกลุ่มต่างด้าว อีก 1 จุด รองรับได้ อีกประมาณ 100 เตียง และ เตรียมสถานที่ โรงแรมเทรเวลลอดจ์ ประเสริฐแลนด์ อีก 1 อาคาร รองรับคนไทยได้อีก 170 เตียง

สำหรับการจัดทำ Home Isolation ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น ยังไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามหอพัก และคอนโดมิเนียม ซึ่งทางเจ้าของสถานที่และนิติบุคคลส่วนใหญ่ รวมทั้งผู้อาศัยรายอื่นมีความกังวลหากมีผู้ป่วยต้องกักตัวอยู่ในอาคารเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี CI ไว้รองรับกลุ่มผู้ป่วย