ร้อง ป.ป.ช. เอาผิด อธิบดีปศุสัตว์-รมต.เกษตร-รมต.พาณิชย์ ปมหมูแพง-ไข่แพง

ร้อง ป.ป.ช. เอาผิด อธิบดีปศุสัตว์-รมต.เกษตร-รมต.พาณิชย์ ปมหมูแพง-ไข่แพง

ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช. เอาผิด อธิบดีปศุสัตว์-รมต.เกษตร-รมต.พาณิชย์ ปมปล่อยหมูแพง-ไข่แพง

วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวน สอบสวนเอาผิดอธิบดีกรมปศุสัตว์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีปล่อยให้หมูแพง-ไข่แพง ด้วยข้อกล่าวหา ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยเฉพาะการปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมู หรือ ASF

ทั้งนี้ จากการยืนยันจากนักวิชาการและสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ต่างยืนยันตรงกันว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever: ASF) มากว่า 3 ปีแล้ว แต่ทว่าอธิบดีกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับปกปิดข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และอ้างมาโยตลอดว่าประเทศไทยปลอดเชื่อ ASF 100% จนนำมาซึ่งปัญหาการล้มตายของสุกรเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรเลือกเลี้ยง เป็นสาเหตุสำคัญที่นำมาซึ่งปัญหา “หมูแพง” ในปัจจุบัน

ทั้งๆที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างรู้และทราบปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นกลับเพิกเฉย และหลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ซึ่งโรคดังกล่าวจะมีการระบาดอย่างกว้างขวาง 15 ประเทศในเอเชีย รอบประเทศไทย ตั้งแต่จีน ลาว กัมพูชา เวียตนาม เมียนม่า ตามรายงานของ FAO แต่กลับไม่พบการระบาดในประเทศไทยเพราะการปกปิดข้อมูลดังกล่าวหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 ม.ค.65 สื่อมวลชนได้รายงานว่าคณะบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจพิสูจน์ซากหมูแคระมาตรวจที่แล็บด้วยวิธีพีซีอาร์(PCR) ปรากว่าป่วยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจริง ซึ่งหลังทราบผลชันสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวไปยังกรมปศุสัตว์แล้ว ล่าสุดประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ยังได้มีหนังสือแจ้งยืนยันไปยังอธิบดีกรมปศุสัตว์เรื่องพบเชื้อโรคระบาด ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2564 เพื่อแสดงข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร แต่กรมปศุสัตว์ก็ยังอ้างว่ายังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวแต่อย่างใด
                
สิ่งที่บ่งชี้ถึงความผิดลาด ล้มเหลวในการควบคุมราคาการจำหน่ายสุกรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลุกลามไปถึงสินค้าและบริการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่แห่ขึ้นราคาสินค้าและบริการกันมาก เพราะล่าสุดสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้ออกประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากฟองละ 2.80 บาทเป็น 3 บาท รวมทั้งแผงราคาขึ้น 6 บาท มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้ว โดยที่กระทรวงพาณิชย์หาได้มีการควบคุม หรือดำเนินการยับยั้งการขึ้นราคาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ หรือตาม พรบ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ 2542 ได้
                
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องรีบนำความมาร้องต่อ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวน เพื่อดำเนินการเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวในวันนี้ต่อไป