อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. ยอด 561 ราย จับตาปากน้ำสมุทรปราการ อุบล ขอนแก่น เชียงใหม่ นนทบุรี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ระยอง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 7 ม.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด- 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 7 มกราคม 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 ชลบุรี

2 กรุงเทพฯ หรือ กทม.

3 สมุทรปราการ

4 อุบลราชธานี

5 ขอนแก่น

6 เชียงใหม่

7 นนทบุรี

8 ภูเก็ต

9 นครศรีธรรมราช

10 ระยอง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี


07/01/2565 ชลบุรี ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย กรุงเทพฯ กทม. ปากน้ำ สมุทรปราการ อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ นนทบุรี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และระยอง


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

ศบค. เพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

สำหรับบริโภคสุราในร้าน

- จำกัดเวลาบริโภคสุรา ไม่เกิน 21.00 น.

- จำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคสุราได้ ต้องผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น

ที่มา : ศบค.

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 6 ม.ค. 2565)

รวม 105,419,287 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 มกราคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 874,435 โดส

เข็มที่ 1 : 96,773 ราย

เข็มที่ 2 : 346,446 ราย

เข็มที่ 3 : 431,216 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,409,711 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 46,526,520 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 7,483,056 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,526 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,223,913 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,160,971 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,705 ราย
-------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,252,776 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,188,397 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,799 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มกราคม 2565
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 105,419,287 โดส
------------
วันที่ 6 มกราคม 2565 มียอดผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 96,773 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 346,446 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 431,216 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 300,800,312 ราย 
อาการรุนแรง 92,963 ราย 
รักษาหายแล้ว 257,498,758 ราย 
เสียชีวิต 5,489,717 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 59,564,116 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 35,223,770 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,395,322 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 14,015,065 ราย
5. ฝรั่งเศส  จำนวน 11,183,238 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 25 จำนวน 2,252,776 ราย

ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

ระดับแจ้งเตือน !!! สถานการณ์โควิดประเทศไทย

มีอะไรบ้าง

1. ใช้ชีวิตตามปกติ

2. เร่งเฝ้าระวัง คัดกรอง

3. จำกัดรวมกลุ่ม

4. ปิดสถานที่เสี่ยง

5. จำกัดการเดินทาง

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี

 

กรมควบคุมโรค ย้ำ!! ประชาชนงดไปสถานที่เสี่ยง

ไม่เดินทางข้ามจังหวัด หรือไปต่างประเทศ ลดการแพร่ระบาดโควิด

พบผลบวกแจ้งสายด่วน 1330

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อัพเดทสถานการณ์โรคโควิด 19 และสายพันธุ์ Omicron ว่า ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ (6 มกราคม 2565) 5,775 ราย มีเพิ่มค่อนข้างมาก โดยกระจายไปทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้แก่ ชลบุรี 769 ราย สมุทรปราการ 494 ราย กรุงเทพมหานคร 454 ราย เชียงใหม่ 378 ราย และอุบลราชธานี 348 ราย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเกิดจากช่วงเทศกาลมีการรวมตัวกันทำกิจกรรม อีกทั้งไปในสถานที่เสี่ยงอย่างร้านอาหารกึ่งผับทำให้เกิดคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่

"ในวันนี้มีการประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้แจ้งยกระดับการเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ต้องขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้ หลีกเลี่ยงการไปสถานที่เสี่ยง เช่น ระบบระบายอากาศไม่ดี คนอยู่อย่างแออัด มีการดื่มสุรา งดการทำกิจกรรมรวมกัน โดยเฉพาะการรวมตัวกันที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย งดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น งดเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จำเป็น ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับมาก็ต้องกักตัว อีกทั้งเน้นการ Work From Home หรือถ้าต้องกลับไปทำงานควรตรวจ ATK (Antigen Test Kit) อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน รวมถึงเน้นมาตรการ VUCA 1.ฉีดวัคซีน 2.ดูแลตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล 3.สถานประกอบการต้องยึดหลัก COVID Free Setting และ 4.ตรวจ ATK คัดกรองเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (7 มกราคม 2565) จะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการปรับพื้นที่สี หรือมาตรการต่าง ๆ ต่อไป"

สำหรับอาการของผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron จะมีอาการคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ ไอ ไข้น้อยหรือไม่มี หากสงสัยให้ตรวจ ATK เมื่อพบผลเป็นบวกขอให้ติดต่อสายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อลงทะเบียน รับยา อุปกรณ์ ซึ่งจะมีผู้ติดตามอาการป่วยขณะดูแลรักษาแยกกักที่บ้าน 10 วัน (Home Isolation) โดยเชื่อว่าสถานการณ์นี้จะคงอยู่ไม่นาน ถ้าประชาชนร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีพุ่งพันราย กทม. 561 จับตาปากน้ำ นนทบุรี