เกษตรสั่งทำลายกะหล่ำปลีสีม่วงเล็ดรอดด่านหนองคาย รถไฟลาว-จีน ใน 14 วัน

เกษตรสั่งทำลายกะหล่ำปลีสีม่วงเล็ดรอดด่านหนองคาย รถไฟลาว-จีน  ใน 14 วัน

กรมวิชาการเกษตร ตรวจเข้มศัตรูพืช-เชื้อโควิด สกัดปนเปื้อนผักนำเข้าเส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน หลังเปิดให้บริการ 1 เดือนผ่านด่านหนองคาย กว่า 159 ชิปเม้นท์ 2 พันตัน มูลค่า 41 ล้านบาท แถมกะหล่ำปลีสีม่วงไม่แจ้งในรายการ ขาดใบรับรองสุขอนามัยพืชสั่งผู้ประกอบการทำลายภายใน 14 วัน

นายภัสชญภณ  หมื่นแจ้ง  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.  2564 เป็นต้นมาทำให้เริ่มมีการนำเข้าผักสด และดอกไม้สดจากจีนโดยเส้นทางรถไฟผ่านด่านตรวจพืชหนองคาย  ซึ่งนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กำชับให้กรมวิชาการเกษตรเข้มงวดตรวจสอบทั้งศัตรูพืชและเชื้อโควิด-19 ในสินค้าที่นำเข้าจากจีนอย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องกันไม่ให้มีศัตรูพืชต่างถิ่นและเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนมากับสินค้านำเข้า

ทั้งนี้การตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติเดียวกับที่จีนได้ตรวจสอบสินค้านำเข้าจากไทย  โดยในช่วงระหว่างวันที่ 3  ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565 ด่านตรวจพืชหนองคาย  กรมวิชาการเกษตร  ได้รายงานการตรวจสินค้านำเข้าจากจีนมีปริมาณการนำเข้าผ่านด่านตรวจพืชหนองคายจำนวน 159 ชิปเม้นท์ ปริมาณรวม 2,292 ตัน มูลค่ารวม 41 ล้านบาท

เกษตรสั่งทำลายกะหล่ำปลีสีม่วงเล็ดรอดด่านหนองคาย รถไฟลาว-จีน  ใน 14 วัน

โดยผักที่มีการนำเข้าจากจีนมากที่สุด คือ ผักกาดขาว ปริมาณ 419 ตัน มูลค่า 4,777,466 บาท  บร็อคโคลี 253  ตัน มูลค่า 6,607,693 บาท  กะหล่ำปลีรูปหัวใจ ปริมาณ 120 ตัน มูลค่า 1,566,356 บาท     บัวหิมะ ปริมาณ 81 ตัน มูลค่า 1,486,863 บาท และผักกาดหัว 80  ตัน มูลค่า 87,912 บาท ตามลำดับ

จากการตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืชผักสดนำเข้าในช่วงที่ผ่านมาจำนวนทั้งหมด 159 ชิปเม้นท์  พบว่า ในวันที่ 1 ธ.ค.  2564 และวันที่ 1 ม.ค.  2565 มีสินค้านำเข้าจำนวน 2 ชิปเมนท์ที่ไม่มีใบแจ้งรายการนำเข้าผ่านระบบ NSW  และตรวจพบกะหล่ำปลีสีม่วงไม่แจ้งมาในรายการพืชและไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชรับรองทั้ง 2 รายการ ซึ่งด่านตรวจพืชหนองคายได้แจ้งผู้ประกอบการที่นำเข้าทำลายให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน   พร้อมกับได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังจีนแล้ว

ด่านตรวจพืชหนองคาย ตั้งอยู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย  ตรงกับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีสินค้าพืช และผลผลิตพืช ที่นำเข้าจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านด่านตรวจพืชหนองคายเพียงประเทศเดียว

 

เกษตรสั่งทำลายกะหล่ำปลีสีม่วงเล็ดรอดด่านหนองคาย รถไฟลาว-จีน  ใน 14 วัน

โดยสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ ใบยาสูบแห้ง ปริมาณ 1,322  ตัน คิดเป็นมูลค่า 129 ล้านบาท, มันสำปะหลัง ปริมาณ  5,970 ตัน คิดเป็นมูลค่า 27.85 ล้านบาท ไม้กฤษณาปริมาณ 1.40 ตัน คิดเป็นมูลค่า 10.27 ล้านบาท ไม้แปรรูป ปริมาณ 1,249 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8.93 ล้านบาท และกากข้าวบาเรย์ ปริมาณ 14,526 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8.38 ล้านบาท  โดยปริมาณการนำเข้าทั้งปีรวม  23,069 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 184.91 ล้านบาท

“รัฐมนตรี ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตร เข้มงวดตรวจสอบสินค้านำเข้าจากจีนที่ผ่านเข้ามาตามเส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน  เพราะมีความเป็นห่วงว่าจะมีศัตรูพืช และเชื้อโควิดปนเปื้อนมากับผลผลิตที่นำเข้า  ซึ่งผมได้ลงพื้นที่ไปกำกับดูแลการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชหนองคายพร้อมกับได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด “

  ซึ่งจากรายงานพบว่าในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมามีการนำเข้าผักจากจีนผ่านเส้นทางรถไฟจำนวน 159 ชิปเม้นท์ ปริมาณรวม 2,292 ตัน มูลค่ารวมกว่า 41 ล้านบาท โดยผักที่มีการนำเข้าจากจีนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ผักกาดขาว บร็อคโคลี กะหล่ำปลีรูปหัวใจ  บัวหิมะ และผักกาดหัว   ซึ่งผมได้รับรายงานเพิ่มเติมอีกว่ามีกะหล่ำปลีสีม่วงไม่แจ้งมาในรายการพืชและไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช ด่านตรวจพืชหนองคายจึงได้แจ้งผู้ประกอบการที่นำเข้าทำลายให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน   พร้อมกับได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังจีนแล้วว่าพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าระหว่าง 2 ประเทศ