อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต สมุทรปราการ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุดรธานี ระยอง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 4 ม.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ


1 ชลบุรี

2 กรุงเทพมหานคร

3 อุบลราชธานี

4 ภูเก็ต

5 สมุทรปราการ

6 เชียงใหม่

7 ขอนแก่น

8 นครศรีธรรมราช

9 อุดรธานี

10 ระยอง
 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

 

04/01/2565 ชลบุรี ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ แซง กรุงเทพ หรือ กทม. ตามด้วย อุบลราชธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุดรธานี  และระยอง


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม หรือ ยอดฉีดวัคซีนโควิด (28 ก.พ. 64 - 3 ม.ค. 2565)

รวม 104,524,571 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 3 มกราคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 32,712 โดส

เข็มที่ 1 : 5,022 ราย

เข็มที่ 2 : 11,226 ราย

เข็มที่ 3 : 16,464 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,310,112 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 46,172,663 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 7,041,796 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ป่วยรายใหม่ 3,091 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,206,713 ราย

หายป่วยแล้ว 2,152,895 ราย

เสียชีวิตสะสม 21,656 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,235,576 ราย

หายป่วยแล้ว 2,180,321 ราย

เสียชีวิตสะสม 21,750 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มกราคม 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 104,524,571 โดส

----------------------------

วันที่ 3 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 5,022 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 11,226 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 16,464 ราย

ที่มาจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 292.926,305 ราย

อาการรุนแรง 90,433 ราย

รักษาหายแล้ว 255,331,007 ราย

เสียชีวิต 5,465,746 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 57,075,508 ราย

2. อินเดีย จำนวน 34,958,768 ราย

3. บราซิล จำนวน 22,305,078 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 13,422,815 ราย

5. รัสเซีย จำนวน 10,554,309 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 25 จำนวน 2,235,576 ราย

cr. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร

 

ตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงาน

หากต้องทำงาน ตรวจ ATK สัปดาห์แรก 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน

งดรวมกลุ่มและสังเกตอาการ 14 วัน กลุ่มเสี่ยงเร่งฉีดวัคซีน

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากการติดตามสถานการณ์ พบจุดที่น่าเป็นห่วงคือการแพร่ระบาดลักษณะคลัสเตอร์ในหลายจังหวัดที่มีร้านอาหารกึ่งผับเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ จากการติดตามสอบสวนโรคพบว่า ร้านเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting คือ มีระบบระบายอากาศไม่ดี จัดที่นั่งแออัด ไม่มีการเว้นระยะห่าง พนักงานไม่สวมหน้ากากอนามัย มีการจำหน่ายสุราและแสดงดนตรี

รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ คนกลุ่มนี้อาจได้รับเชื้อโควิด 19 และเมื่อกลับมาเรียนหรือทำงานอาจนำเชื้อมาแพร่กระจายต่อได้ ดังนั้น ก่อนเดินทางกลับขอให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK และเมื่อกลับมาถึงหากสามารถทำงานที่บ้านได้ให้ทำงานที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน แต่หากต้องเริ่มปฏิบัติงานทันทีขอให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงาน และในสัปดาห์แรกให้ตรวจ 2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 3 วัน พร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการจนครบ 14 วัน

และงดการรวมกลุ่มพูดคุย/รับประทานอาหาร หากเกิดการติดเชื้อในโรงงานไม่จำเป็นต้องปิดโรงงาน แต่ขอให้ใช้มาตรการ Bubble & Seal เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อออกภายนอก

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร
 

การเปรียบเทียบผ้าชนิดต่าง ๆ

เพื่อคัดเลือกผ้าที่เหมาะสม

ในการทำหน้ากากป้องกันการแพร่เชื้อโควิด

ที่มาจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรี 499 แซง กทม. จับตาอุบล ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดร