อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี อัพเดทจุดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" รวมถึงเข็ม 1 และเข็ม 2 ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2565 รวม 18 จุดโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ เช็คเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี อัพเดทจุดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" รวมถึงเข็ม 1 และเข็ม 2 ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2565 รวมกว่า 18 จุดเปิดให้บริการทุกเข็มสำหรับประชาชนใน จ.ชลบุรี หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน จ.ชลบุรี

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- โควิดชลบุรี พบผู้ติดเชื้อ 351 ราย จับตา 2 คลัสเตอร์ร้านอาหาร อ.บางละมุง บางแสน

 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

 

 

- ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปกรณีต่อไปนี้

1.สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2

2.เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

 

- ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้มากกว่า 3 เดือน

1.ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม

2.ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม

3.แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม

4.สูตรไขว้ ซิโนแวค (Sinovac) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

5.สูตรไขว้ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 

- แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

1. สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1 – เข็ม 2

2. สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1 - ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2

3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

 

- แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้มากกว่า 1 เดือน

1. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม

2. ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม

 

- แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้มากกว่า 3 เดือน

1.สูตรไขว้ ซิโนแวค (Sinovac) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

2.สูตรไขว้ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 18 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย