กรุงเทพโพลล์ เผยพรปีใหม่ 2565 คนไทย 59.8% ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น

กรุงเทพโพลล์ เผยพรปีใหม่ 2565 คนไทย 59.8% ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น

"กรุงเทพโพลล์" เผยพรปีใหม่ 2565 คนไทย 59.8% ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ 53.7% ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก

"กรุงเทพโพลล์" โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,117 คน พบว่า

พรที่ประชาชนอยากขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565

  • ร้อยละ 59.8 ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ
  • ร้อยละ 53.7 ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก
  • ร้อยละ 50.1 ขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก
  • ร้อยละ 47.1 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน
  • ร้อยละ 40.8 ขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง


 

 

สำหรับของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่คนไทยอยากได้มากที่สุด

  • ร้อยละ 40.4 คนละครึ่งเฟส 4
  • ร้อยละ 20.6 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 2565
  • ร้อยละ 10.7 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 10 บาท
  • ร้อยละ 10.1 ลดเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)