"นายกฯ" ขอบคุณ ขรก. ทำเนียบร่วมทำงานตลอด 7 ปี เพื่อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

"นายกฯ" ขอบคุณ ขรก. ทำเนียบร่วมทำงานตลอด 7 ปี เพื่อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

"นายกฯ" ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกคน ที่ร่วมทำงานสนับสนุนมาตลอด 7 ปี ย้ำหลักการทำงานเชิงรุก รวดเร็ว สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ทำงานด้วยความเข้มแข็ง เกิดผลสำเร็จเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีความสุข 

30 ธ.ค.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  วันนี้  เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เพื่ออวยพรปีใหม่ พ.ศ.2565  

"นายกฯ" ขอบคุณ ขรก. ทำเนียบร่วมทำงานตลอด 7 ปี เพื่อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนกล่าวอวยพรปีใหม่นายกรัฐมนตรี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อีกทั้งพลังแห่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โปรดดลบันดาลให้นายกรัฐมนตรีและครอบครัว มีความเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย  และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พร้อมทั้งกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หวั่นไหว อีกทั้งยังมอบพลังให้กับทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  ทำให้มั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นหลักในการนำพาประเทศชาติผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน พร้อมกล่าวว่าในปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทุกคนขอทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เพื่อร่วมกันผลักดันงานให้สำเร็จลุล่วง และขอมอบกำลังใจแด่ท่านนายกรัฐมนตรี ให้นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และเพื่อความผาสุกของประชาชนต่อไป

"นายกฯ" ขอบคุณ ขรก. ทำเนียบร่วมทำงานตลอด 7 ปี เพื่อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณสำหรับคำอำนวยพรอันล้ำค่าที่มอบให้นายกรัฐมนตรี และครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป และถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเราในการที่จะเริ่มต้นดำรงชีวิตและทำงานในช่วงปีต่อๆ ไป พร้อมขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน และข้าราชการชั้นผู้น้อยทุกคน

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันทำงานและสนับสนุนการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 7 ปี จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในหลายเรื่อง และที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอีกเช่นกัน

พร้อมย้ำถึงหลักการสำคัญในการทำงานว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เราต้องฝ่าฟัน จะพ่ายแพ้ต่อปัญหาไม่ได้ ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะเดินหน้าแก้ไข และต้องทำงานในเชิงรุก ด้วยความรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ให้ได้รับทราบถึงสิ่งที่ทุกคนได้ช่วยกันสนับสนุนรัฐบาลดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและรับประโยชน์ในสิ่งต่างๆ ที่รัฐบาลได้ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ และขอให้ทุกคนร่วมกันทำงานด้วยความเข้มแข็งดังเช่นที่ผ่านมาตลอดไป ให้เป็นผลสำเร็จเพื่อประเทศชาติโดยรวมอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ยึดมั่นอยู่ในใจเสมอมาและเชื่อมั่นว่าอยู่ในใจของทุกคนเช่นกัน

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวขอให้คำอำนวยพรที่ทุกคนได้มอบให้กับนายกรัฐมนตรีและครอบครัว สะท้อนส่งผลดีย้อนกลับแก่ทุกคนเป็นร้อยเท่าพันทวีเช่นกัน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้แก่ทุกคน

รวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยทุกหน่วยงานและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ความปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านราชการและส่วนตัว ตลอดจนขอให้สมความปรารถนาในสิ่งที่พึงปรารถนา และสิ่งที่ถูกที่ควรทุกประการ ขอให้มีความรักความสามัคคีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์