ขนส่งเชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจ ATK คัดกรองผู้โดยสาร

ขนส่งเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวคาดปริมาณรถโดยสารสาธารณะผ่านเข้า – ออกในสถานีขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ระบุนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากับรถโดยสารสาธารณะเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากในช่วงเช้า 31 ธ.ค. 64 พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรอง ATK ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64 นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมมาตรการรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและ เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในวันหยุดต่อเนื่องช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยคาดว่าจะเริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในช่วงค่ำของวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และเดินทางเข้ามาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้าของวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19บริเวณสถานีขนส่งโดยสารอย่างเข้มงวด

สำหรับปริมาณรถโดยสารสาธารณะผ่านเข้า–ออก ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ช่วงปกติก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีรถโดยสารเข้า-ออก วันละ104 เที่ยว หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้านี้ไม่มีการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก หลังจากนั้นได้มีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะได้ ทำให้มีรถผ่านเข้า- ออกเพียงวันละ 44 เที่ยว เนื่องจากผู้โดยสารยังกังวลในการต้องโดยสารรถขนส่งสาธารณะ จึงเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระยะเวลาประมาณ 7 วันนี้ จะมีปริมาณรถโดยสารสาธารณะผ่านเข้าออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ซึ่งมีรถเพียงพอที่จะรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่

ขณะเดียวกันปริมาณรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางภาคเหนือตอนบน และจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพฯ คาดว่าจะมีการปริมาณรถเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากเดิมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีรถผ่านเข้า-ออกวันละ 122 เที่ยว เพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทากลับภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือตอนบน และจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพฯ

สำหรับการเตรียมความพร้อมทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด เพื่อทำการคัดกรองตรวจ ATK ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงเช้าของวันที่ 31 ธ.ค. 64 ที่จะเริ่มมีรถโดยสารสาธารณะจากกรุงเทพฯ เข้ามาในพื้นที่ และคาดว่าจะเป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ได้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน