อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 430 ราย จับตาชลบุรี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี สมุทรปราการ มหาสารคาม ขอนแก่น เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 30 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ


1 กรุงเทพมหานคร

2 ชลบุรี

3 นครศรีธรรมราช

4 อุบลราชธานี

5 สมุทรปราการ

6 มหาสารคาม

7 ขอนแก่น

8 เชียงใหม่

9 กาฬสินธุ์

10 ร้อยเอ็ด

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

30/12/2565 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ชลบุรี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี สมุทรปราการ มหาสารคาม ขอนแก่น เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ และ ร้อยเอ็ด


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 29 ธ.ค. 2564)

รวม 103,894,611 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 29 ธันวาคม 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 455,208 โดส

เข็มที่ 1 : 67,742 ราย

เข็มที่ 2 : 185,597 ราย

เข็มที่ 3 : 201,869 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,205,920 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 45,928,719 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 6,759,972 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ป่วยรายใหม่ 3,037 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,191,461 ราย

หายป่วยแล้ว 2,137,827 ราย

เสียชีวิตสะสม 21,578 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,220,324 ราย

หายป่วยแล้ว 2,165,253 ราย

เสียชีวิตสะสม 21,672 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 29 ธันวาคม 2564

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 103,894,611 โดส

----------------------------

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 67,742 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 185,597 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 201,869 ราย

ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 284,907,494 ราย

อาการรุนแรง 89,496 ราย

รักษาหายแล้ว 252,420,184 ราย

เสียชีวิต 5,438,611 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 54,656,866 ราย

2. อินเดีย จำนวน 34,814,271 ราย

3. บราซิล จำนวน 22,263,834 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 12,559,926 ราย

5. รัสเซีย จำนวน 10,458,271 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,220,324 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

มาตรการเข้มรับมือ Omicron ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ

เทศกาลปีใหม่

ผู้เดินทางเข้าประเทศ

1. ติดตั้งแอปฯ หมอชนะ 100%

2. ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง 100%

คนไทยเดินทางไปต่างประเทศและกลับเข้าประเทศ

1. ดูแลสุขอนามัยตนเองอย่างดี

2. หลังกลับเข้าประเทศขอให้ Home Quarantine

3. ตรวจเช็คด้วย ATK เสมอ

4. หากมีอาการให้รีบพบแพทย์

ที่มา : ศบค. , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น


 


สายพันธุ์โควิดพบในไทย หลังเปิดประเทศ 

(ข้อมูลวันที่ 1 พ.ย. - 28 ธ.ค. 64)
1. สายพันธุ์ Delta พบ 90.94%
2. สายพันธุ์ Omicron พบ 8.91%
3. สายพันธุ์ Alpha พบ 0.13%
4. สายพันธุ์ Beta พบ 0.02%

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น

จังหวัดที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ

และผู้มีโรคเรื้อรัง ร้อยละ 60 – 69 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 64

นนทบุรี นครปฐม ยะลา นราธิวาส แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี สระแก้ว กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น ยโสธร อำนาจเจริญ พัทลุง สตูล สระบุรี ตราด

รีบไปฉีดวัคซีน ลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต

ที่มา : ศบค.

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 430 จับตาชลบุรี อุบล สารคาม ขอนแก่น