TFEX REPORT 29 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

TFEX REPORT 29 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 29 December 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 712,027 สัญญา โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 184,934 สัญญา

Single Stock Futures 466,225 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 40,827 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 8,718 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 6,883 สัญญา USD Futures 13,136 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 4,013,741 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 989.3 จุด เพิ่มขึ้น 6.82 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -6.3 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

TFEX REPORT 29 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3N22 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 65.05 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.85 บาท

 

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

TFEX REPORT 29 December 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)