ป.ป.ช.ประกาศรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 10 ปตท.สผ.-2 เอกชนดังเข้าวิน

ป.ป.ช.ประกาศรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 10 ปตท.สผ.-2 เอกชนดังเข้าวิน

“ป.ป.ช.” แพร่ประกาศผลรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 10 พบ “ปตท.สผ.-บมจ.พฤกษาฯ-บมจ.เชาว์ฯ” เข้าวิน มีชมเชยอีก 17 แห่ง กฟน.-ธ.ก.ส.-ม.เชียงใหม่ ติดโผด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) 

โดยองค์การที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จำนวน 3 องค์กร คือ 

1.บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 

2.บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

3.บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสอีก 17 องค์กร ประกอบด้วย 1.การไฟฟ้านครหลวง 2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 5.บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9.บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 10.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 11.บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 12.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 14.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) 15.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 16.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ 17.สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ