เช็ค! 4 สิทธิ “บัตรทอง” ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่ม 1 ม.ค.65 

เช็ค! 4 สิทธิ “บัตรทอง” ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่ม 1 ม.ค.65 

อัพเดทสิทธิ “บัตรทอง” พัฒนา 4 บริการ ประชาชนที่เจ็บป่วยไปหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้-โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ ครอบคลุมทั่วประเทศ ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่ม 1 ม.ค.65 

ภายหลังจาก บอร์ด สปสช. เห็นชอบประกาศขยายบริการทั่วประเทศ "ประชาชนที่เจ็บป่วยไปหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้" เป็น 1 ใน 4 บริการเพื่อให้มีการ "ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" หรือ "บัตรทอง" เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ใน 4 บริการ ตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด (26 ธ.ค.64) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. ) กล่าวว่า สปสช. ได้เริ่มนำร่องดำเนินการจัดระบบบริการในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา และเขต 13 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เนื่องจากเป็นที่พื้นที่มีความพร้อม และต่อมาได้ขยายระบบบริการเพิ่มเติมในพื้นที่เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี และเขต 10 อุบลราชธานี

โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมาก เพราะทำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นสามารถเข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิบัตรทองที่หน่วยบริการปฐมภูมิไหนก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จากเดิมที่จำกัดเฉพาะการรับบริการที่หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ และเพิ่มการเข้าถึงบริการในระบบ "บัตรทอง" ให้กับประชาชน

หลักการใช้สิทธิ "บัตรทอง" 

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ยังคงเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย แต่กรณีมีความจำเป็น(เหตุสมควร) สามารถเข้ารับบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการปฐมภูมินอกเครือข่ายได้

เช็ค! 4 สิทธิ “บัตรทอง” ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่ม 1 ม.ค.65 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขยายการบริการ

บอร์ด สปสช. ขยายบริการประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ไปทั่วประเทศ เพื่อรองรับการจัดบริการเพิ่มเติมในพื้นที่

 • เขต 1 เชียงใหม่
 • เขต 2 พิษณุโลก
 • เขต 3 นครสวรรค์
 • เขต 4 สระบุรี
 • เขต 5 ราชบุรี
 • เขต 6 ระยอง
 • เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 • เขต 12 สงขลา ที่ยังไม่ครอบคลุม  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับในส่วนของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ร่วมดูแลประชาชนตามนโยบายนี้ จะได้รับการชดเชยค่าบริการที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อ 32.4 กรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นที่มีเหตุสมควร นอกจากการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นการเบิกจ่ายด้วยระบบ Point system ของรายการที่กำหนด (Fee schedule) หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด

ยกระดับระบบ "บัตรทอง" 4 บริการ ได้แก่ 

 1. ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่
 2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว
 3. โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้
 4. ย้ายหน่วยบริการ ได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน 

 

เช็ค! 4 สิทธิ “บัตรทอง” ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่ม 1 ม.ค.65 

ที่มา : สปสช.