ผู้ค้าสลาก บุกศูนย์ดำรงธรรม ร้องขอความเป็นธรรม "ยกเลิกสิทธิ์"

ผู้ค้าสลากรายย่อย พะเยา บุกศูนย์ดำรงธรรม ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเรื่องยกเลิกสิทธิ์ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 64 ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตัวแทนผู้ค้าสลากเสรีรายย่อยจังหวัดพะเยา ประมาณ 50 คน ได้รวมตัวกันร้องขอความเป็นธรรมต่อ นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา กรณีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีมติยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี 2558 ทั้งหมด เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 64 และจะมีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนใหม่ โดยใช้วิธีทำการสุ่มด้วยวิธีการทางระบบคอมพิวเตอร์จากผู้สมัครรายใหม่มาแทนบัญชีผู้ลงทะเบียนสลากเสรี ปี 2558 ผลของมติดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างกับผู้ค้าสลากในโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าลลากทั้งประเทศ

นางอมรา อนุสาสนันท์ ตัวแทนผู้ค้าสลากเสรีรายย่อย กล่าวว่า ทางกลุ่มผู้ค้าสลากในจังหวัดพะเยาในส่วนของผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้สลากในโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าสลากรายย่อยตัวจริง และได้รับผลกระทบจากการมีมติตังกล่าวของทางสำนักงานสลากฯ ด้วยเช่นกัน เหตุผลก็คือหากมีการลงทะเบียนใหม่แล้วทางผู้คำรายย่อยตัวจริงไม่ได้รับสิทธิ์ จะเกิดผลกระทบตามมาก็คือ เกิดการขาดรายได้ และการว่างงานในทันที เนื่องจากมติดังกล่าวไม่มีเรื่องการช่วยเหลือเรื่อง การขาดรายได้และการว่างงานของทางผู้ค้าสลากแต่อย่างใด

ดังนั้นจึงขอให้ทางสำนักงานสลากฯ ทบทวนมติที่ยกเลิกบัญชีผู้ลงทะเบียนจำหน่ายสลากเสรีปี 2558 อย่างไม่เป็นธรรม และนำบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าสลากรายย่อยตัวจริงต่อไป ส่วนการที่สำนักงานสลากฯ จะลงทะเบียนเพิ่มผู้ค้ำารายใหม่เข้ามาในระบบนั้นกลุ่มผู้ค้าสลากในจังหวัดพะเยาในส่วนของผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากในโครงการซื้อ-จองล่วงไม่มีขัดข้องแต่อย่างใด

นายเทวา ได้ให้ตัวแทนผู้ค้าฯ เข้าพบ และได้ข้อสรุปว่า จะรีบนำเอกสารของกลุ่มผู้ค้าสลากฯ นำเรียนผู้ว่าฯ เพื่อส่งให้ส่วนกลางพิจารณาช่วยเหลือตามระบบขั้นตอนของ ทางราชการต่อไป