"กรมอุตุนิยมวิทยา" ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว-มีหมอกตอนเช้า

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว-มีหมอกตอนเช้า

"พยากรณ์อากาศ" จาก "กรมอุตุนิยมวิทยา" มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง "ยอดดอย-ยอดภู" หนาวถึงหนาวจัด

รายงานสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า จาก "กรมอุตุนิยมวิทยา" ระบุ "พยากรณ์อากาศ" ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 คาดการณ์ว่า

 

ในช่วงวันที่ 27 - 29 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะเริ่มจะลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงในระยะต่อไป สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 3–5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 2–4 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 30 – 31 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า

หลังจากนั้น บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคในช่วงวันที่ 30-31 ธ.ค. 64

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว-มีหมอกตอนเช้า

ข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วง และขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 30 - 31 ธ.ค. 64 ส่วนชาวเรือบริเวณภาคใต้ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยตลอดช่วง

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว-มีหมอกตอนเช้า

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ยังให้รายละเอียด "พยากรณ์อากาศ" ถึงข้อควรระวัง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 ระบุว่า

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 26 - 27 ธ.ค. 64 และ 30 - 31 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ในช่วงวันที่ 26 – 27 ธ.ค. 64 อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 64 และ 1 ม.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว-มีหมอกตอนเช้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 26 ธ.ค. 64 และ 30 – 31 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 26 ธ.ค. 64 อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 ธ.ค. 64 และ 1 ม.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 26 - 27 ธ.ค. 64 และ 30 - 31 ธ.ค. 64 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 26 ธ.ค. 64 อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 64 และ 1 ม.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 26 - 27 ธ.ค. 64 และ 30 - 31 ธ.ค. 64 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ในวันที่ 26 ธ.ค. 64 อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 64 และ 1 ม.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส

ในวันที่ 26 ธ.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 27 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 26 - 29 ธ.ค. 64 และ 1 ม.ค. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 30 - 31 ธ.ค. 64 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค

ในวันที่ 26 ธ.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ในช่วงวันที่ 27 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ในช่วงวันที่ 26 ธ.ค. 64 ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ในช่วงวันที่ 27 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 26 - 27 ธ.ค. 64 และ 30 - 31 ธ.ค. 64 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 26 ธ.ค. 64 อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 64 และ 1 ม.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว-มีหมอกตอนเช้า