ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.30 สงขลา 64.05 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.50 สงขลา 64.25 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 40.70 สงขลา 40.45 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 40.90 สงขลา 40.65

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมกราคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.30 64.05 64.50 64.25
ชั้น 2 63.70 63.45 63.90 63.65
ชั้น 3 63.15 62.90 63.35 63.10
ชั้น 4 62.85 62.60 63.05 62.80
ชั้น 5 62.40 62.15 62.60 62.35
ยางแท่ง        
STR5L 60.00 59.75 60.20 59.95
STR20 56.10 55.85 56.30 56.05
น้ำยางข้น 60% 40.70 40.45 40.90 40.65
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564