ผบ.ทร. สั่งตั้งจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ 67 จุด ในพื้นที่กองทัพเรือ

ผบ.ทร. สั่งตั้งจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ 67 จุด ในพื้นที่กองทัพเรือ

“เติมความสุขให้คนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จากใจทหาร” กองทัพเรือร่วมมอบของขวัญจากใจ ให้บริการเพื่อประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

24 ธ.ค.2564 พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน  โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือร่วมให้บริการประชาชน สนับสนุนโครงการฯ ของกระทรวงกลาโหม “เติมความสุขให้คนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จากใจทหาร”

ผบ.ทร. สั่งตั้งจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ 67 จุด ในพื้นที่กองทัพเรือ

ด้วยการ ให้บริการเพื่อประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยหน่วยต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ร่วมกันให้บริการเพื่อร่วมมอบของขวัญแด่พี่น้องประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ เริ่มตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ในภาพรวมเป็นการให้บริการตั้งแต่ก่อนออกเดินทางตรวจสภาพรถ อำนวยความสะดวกระหว่างเดินทาง บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญของกองทัพเรือ 
การบริการด้านการป้องกันโควิด-19 จุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เป็นต้น โดย  แบ่งพื้นที่ให้บริการดังนี้

ผบ.ทร. สั่งตั้งจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ 67 จุด ในพื้นที่กองทัพเรือ

พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 6 จุด
พื้นที่ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) จำนวน 20 จุด
พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เชียงราย  เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ) ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) บริเวณถนนเลียบแม่น้ำโขง ทั้งหมดรวม 20 จุด

และพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย(สงขลา) และฝั่งทะเลอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่  สตูล)  รวม 11 จุด รวมจุดบริการในส่วนของกองทัพเรือโดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 67 จุด    

นอกจากนั้นยังมีการจัดกำลังจาก สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.) เข้าร่วมกับทางจังหวัดทั้งหมดอีก 6 จุด