อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 411 ราย จับตาชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ สงขลา ขอนแก่น ราชบุรี พัทลุง พิษณุโลก เชียงใหม่

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 24 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 ชลบุรี

3 นครศรีธรรมราช

4 สมุทรปราการ

5 สงขลา

6 ขอนแก่น

7 ราชบุรี

8 พัทลุง

9 พิษณุโลก

10 เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี


24/12/2564 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอับดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ สงขลา ขอนแก่น ราชบุรี พัทลุง พิษณุโลก และเชียงใหม่


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 23 ธ.ค. 2564)
รวม 101,609,859 โดส ใน 77 จังหวัด
 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 530,244 โดส

 เข็มที่ 1 : 82,409 ราย
 เข็มที่ 2 : 196,779 ราย
 เข็มที่ 3 : 240,042 ราย
---------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 50,861,722 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 45,016,506 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 5,731,631 ราย
แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,671 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,175,809 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,117,526 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,434 ราย
----------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,204,672 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,144,952 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,528 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 23 ธันวาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 101,609,859 โดส
------------------
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 82,409 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 196,779 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 240,042 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 278,524,003 ราย 
อาการรุนแรง 88,661 ราย 
รักษาหายแล้ว 249,194,888 ราย 
เสียชีวิต 5,400,605 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 52,788,451 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,772,657 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,226,573 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 11,767,262 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 10,318,650 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,204,672 ราย

ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และ ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี
 

สธ. มอบโล่รางวัล จังหวัดมีผลการฉีดวัคซีนโควิดดีเด่น 
• จังหวัดฉีดวัคซีนภาพรวมสูงสุด
1. ชลบุรี
2. สมุทรสาคร
3. เชียงใหม่
4. ภูเก็ต
5. ฉะเชิงเทรา

• จังหวัดฉีดวัคซีนกลุ่มสูงสุด
1. สกลนคร
2. นครพนม
3. ปทุมธานี
4. สมุทรปราการ
5. ลำปาง
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

 สถานการณ์โควิดต่างประเทศ

  • สหราชอาณาจักร

ตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 106,122 ราย สูงที่สุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด

โดยสหราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron สะสม 195 ราย และเสียชีวิตสะสม 18 ราย

 

  • สิงคโปร์

พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron ส่วนใหญ่เดินทางด้วยช่องทางพิเศษชนิด VTL 
สิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron  ที่ยืนยันแล้ว 71 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ 65 ราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศด้วยช่องทางพิเศษชนิด Vaccinated Travel Lane (VTL) 53 ราย เป็นการตรวจพบเชื้อจากการตรวจเชื้อวิธี RT - PCR หลังจากเดินทางเข้าประเทศ 41 ราย และจากการตรวจเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ระหว่างพำนักในสิงคโปร์อีก 12 ราย อย่างไรก็ดี ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อ Omicron ที่เดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วยช่องทาง VTL ส่วนใหญ่เป็นพลเมืองสิงคโปร์ 

ที่มา : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี

บนเครื่องบิน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อ Omicron 2-3 เท่า

แนะนำ ผู้โดยสารหลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสพื้นผิวที่จับต้องบ่อย

ย้ำสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดบนเครื่องบิน

แพทย์และที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เผยว่า ผู้โดยสารเครื่องบินมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า ที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระหว่างเที่ยวบิน ทั้งนี้ เครื่องบินสมัยใหม่มีระบบกรองอากาศเกรดเดียวกับโรงพยาบาล

ย้ำ รักษามาตรการควบคุมโรค และฉีดวัคซีนให้ครบ รวมฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ตามคำแนะนำทางการแพทย์

ที่มา ศบค. , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และ ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 411 จับตาชลบุรี ปากน้ำ ขอนแก่น ราชบุรี