ไทยเวิลด์แวร์ฯ จับมือ Propak Asia ปลุกพลังกรีนลุยแคมเปญ “ศรีชวนล้าง”

ไทยเวิลด์แวร์ฯ จับมือ Propak Asia ปลุกพลังกรีนลุยแคมเปญ “ศรีชวนล้าง”

จัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ไทยเวิลด์แวร์ฯ จับมือ Propak Asia ปลุกพลังกรีนลุยแคมเปญ “ศรีชวนล้าง”

งานเสวนา “EPR ทำแล้วได้อะไร” เปิดเวทีให้องค์กรจากภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นในด้านการขยายความรับชอบของผู้ผลิต (EPR: Extended Producer Responsibility) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมหาทางออกเรื่องการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก สนองนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยบริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย จับมือ Propak Asia 2021 จัดขึ้น

นายวันชัย คงเกษม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานในครั้งนี้ พร้อมเปิดตัวแคมเปญพิเศษ “ศรีชวนล้าง” เชิญชวนคนรุ่นใหม่ มาล้างขยะพลาสติกสะอาด เพื่อนำเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งถือเป็นเวทีใหญ่ที่ได้รวบรวมตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักร้องคนรุ่นใหม่ ให้ร่วมกันออกมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ โดยจัดงานที่ซีอาเซียน ชั้น 10 ตึกไซเบอร์เวิลด์ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา

นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานบริหารกลุ่มศรีเทพไทย ตัวแทน บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มศรีเทพไทยมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก รวมถึงบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหารให้กับลูกค้าแบรนด์ต่างๆ ซึ่งสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ด้วยมาตรการ Work from Home และการให้ความสำคัญด้านความสะอาด สุขอนามัยของอาหารเป็นหลัก จึงทำให้เกิดขยะพลาสติกจาก Food Delivery เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เรามีความยินดีที่ทาง Propak Asia ได้เปิดเวทีโดยรวบรวมตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ ร่วมแสดงบทบาทของตัวเอง

ไทยเวิลด์แวร์ฯ จับมือ Propak Asia ปลุกพลังกรีนลุยแคมเปญ “ศรีชวนล้าง”

 โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนภาคเอกชนจากแต่ละองค์กรอย่าง โอสถสภา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย มาแลกเปลี่ยนนโยบายและทิศทาง ที่ภาคเอกชนสามารถขยายความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิต จากเดิมที่ธุรกิจเน้นพัฒนาสินค้าและบริการ อาจต้องเพิ่มมิติในด้านการจัดการสินค้าหลังการบริโภคจนกลายเป็นขยะต่อไปในอนาคต เช่น การรับคืนขยะ เพื่อร่วมมือกันสร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ตั้งแต่ผู้ผลิต แบรนด์สินค้า ส่งต่อไปยังผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พร้อมแถลงการณ์พิเศษ เปิดตัวแคมเปญ “ศรีชวนล้าง” ภายใต้คอนเซปท์ Wake Up! Green Power!! เชิญชวนทุกคนมาล้างขยะพลาสติกสะอาด เพื่อนำกลับมาแปรรูปสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ โดยแคมเปญนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ไทยเวิลด์แวร์ฯ ทำร่วมกับ Idol Exchange และมูลนิธิกระจกเงา

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกให้เด็กรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการให้ความรู้ในรูปแบบความบันเทิง ผ่านการแสดงของนักร้องจาก Idol Exchange ที่มาเต้นเพลง “ศรีชวนล้าง” โดยคาดการณ์เตรียมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการล้างขยะพลาสติกสะอาดที่โรงเรียนและกลุ่มชุมชนของเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งเราหวังว่าเวทีนี้จะสามารถจุดประกายภาคเอกชนและคนรุ่นใหม่ ให้ออกมาขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกไปด้วยกัน