ท่องเที่ยวเชียงใหม่ค้านยกเลิก Test & Go

ท่องเที่ยวเชียงใหม่ค้านยกเลิก Test & Go

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ระบุภาครัฐมีความกังวลการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน อาจต้องกลับมาใช้มาตรการเข้มงวดเช่นเดิม แนะไม่ควรยกเลิกTest&Go แต่ให้ยกระดับมาตรการแบบเข้มข้น เชื่อผลกระทบท่องเที่ยวทั้งระบบ 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับกระแสข่าวกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยเครื่องบินมาลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงรายและตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันโอมิครอนนั้น ถือเป็นข่าวกระแสเชิงลบ ไม่เฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่ หรือเชียงราย แต่เป็นกระแสเชิงลบไปทั่วประเทศ

 

ขณะนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่ต้องหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์โอมิครอน เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งตรวจพบ หลายฝ่ายอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งการตัดสินใจนั้นเชื่อว่าหลายส่วนต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะต้องยอมรับสภาพ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในแนวทางการบริหารจัดการ

ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้มีการเตรียมพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวไว้แล้ว ทั้งเรื่องการวางแผนเข้ามาของนักท่องเที่ยว หรือการวางแผนเรื่องงานเทศกาลต่างๆ  ตอนนี้เริ่มได้รับสัญญาณที่ไม่มีความแน่นอนว่าจะให้มีการดำเนินการต่อไปหรือ หลายภาคส่วนกำลังรอภาครัฐว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางไหน ซึ่งทางผู้ประกอบการและประชาชนเองต่างไม่ต้องการให้มีการเพิ่มมาตรการ แต่จากสถานการณ์ขณะนี้เริ่มมีสายพันธุ์โอมิครอนเข้ามาในพื้นที่ ทางภาครัฐเริ่มมีความวิตกังวลว่าสายพันธุ์ใหม่จะมีการแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ จนอาจจะต้องกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดเช่นเดิม

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตามโครงการ Test&Go อยากนำเสนอให้เพิ่มมาตรการความเข้มงวดมากกว่าที่จะให้ยกเลิกไป โดยอาจจะให้มีการเพิ่มการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับการรับรองจาก 1 วัน เป็น 3 วัน และทำการ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะไม่ยกเลิกการเดินทางเข้ามา ในภาพรวมของประเทศอยากให้หาข้อสรุปในการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ต้องนำข้อมูลทางการแพทย์เข้ามาประกอบการตัดสินใจเป็นหลัก

 

อย่างไรก็ตามการยกเลิก โครงการ Test&Go ทั้งหมดจะส่งผลกระทบในภาพรวมอย่างแน่นอน เนื่องจากหากนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วต้องทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในโรงแรมที่กำหนด ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวจองที่พักและเครื่องบินล่วงหน้าไว้แล้วตามโครงการ Test&Go ทางรัฐจะมีแนวทางในการช่วยเหลือค่าที่พักในการกักตัวอย่างไรบ้าง หรือมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาอย่างกระทันหัน