รัฐสภา ยุติประชุม ผู้แทนฯ ไม่ทนกลิ่นสี-ทินเนอร์ เพราะช่างซ่อมหลังคารั่ว

รัฐสภา ยุติประชุม ผู้แทนฯ ไม่ทนกลิ่นสี-ทินเนอร์  เพราะช่างซ่อมหลังคารั่ว

หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องยุติการประชุม หลัง ส.ว.เสนอ เหตุห่วงสุขภาพ เพราะกลิ่นสีซ่อมหลังคาฟุ้งแรงในห้องประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หลังจากที่ลงมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี เสนอด้วยเสียงเอกฉันท์ 537 เสียงและตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาแล้ว

 

จากนั้นนายออน กาจกระโทก ส.ว. หารือกับที่ประชุม เพื่อขอให้ยุติการประชุมเนื่องจากภายในห้องประชุมมีกลิ่นสีและกลิ่นทินเนอร์ที่ช่างก่อสร้างซ่อมหลังคา อาคารรัฐสภา จุดที่เป็นห้องประชุม และกังวลว่าจะกระทบต่อสุขภาพของสมาชิก

โดยมี สมาชิกรัฐสภา ส่วนของฝ่ายค้านเห็นด้วย ทำให้นายพรเพชร สั่งยุติการประชุม และจะนัดประชุมอีกครั้งตามที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กำหนด

 

อย่างไรก็ดีตามระเบียบวาระการประชุม ยังมี 2 ร่างกฎหมายที่รอการพิจารณา คือ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ