กทม.จ้างงาน "คนพิการ" 569 คน กำหนดจ้างเขตละ 6 คน

กทม.จ้างงาน "คนพิการ" 569 คน กำหนดจ้างเขตละ 6 คน

ข่าวดี! กรุงเทพมหานคร เร่งจ้างงาน "คนพิการ" เข้าทำงาน 569 คน กำหนดรับเขตละ 6 คน ส่วนสำนักต่าง ๆ รับคนพิการเข้าทำงานสำนักละ 5 คน

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 นายสกลธี ภัทธิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการจ้างงาน "คนพิการ" ในหน่วยงานและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายสกลธี กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ให้ สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับ "คนพิการ" เข้าทำงานอัตราส่วน 100 : 1 คือ ต้องจ้างคนพิการ 1 คนต่อลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ 100 คน เศษของลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ 50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน ข้อมูล ที่ วันที่ 1 ต.ค. 63 กทม.มีข้าราชการ 35,237 คน มีลูกจ้างประจำ 31,655 คน รวมผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 66,892 คน จะต้องรับผู้พิการเข้าทำงาน 669 คน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ปัจจุบันมี "คนพิการ" ทำงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน แบ่งเป็น

  • คนพิการทำงานในหน่วยงานกรุงเทพมหานครตามมาตรา 33 (ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) จำนวน 49 คน
  • การจ้างเหมาช่วงงานฯ ตามมาตรา 35 (อาสาสมัคร 47 เขต) จำนวน 51 คน กรุงเทพมหานคร ต้องรับคนพิการเข้าทำงานอีก 569 คน

ในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยต่าง ๆ เร่งดำเนินการจ้างงานคนพิการให้ครบตามจำนวนที่กำหนดโดยเร็วที่สุด ซึ่งได้กำหนดให้สำนักงานเขตรับคนพิการเข้าทำงานเขตละ 6 คน ส่วนสำนักต่าง ๆ รับคนพิการเข้าทำงานสำนักละ 5 คน

โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขอจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างงานคนพิการไว้เลย เพื่อที่ในการจ้างงานคนพิการปีต่อไปสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากหน่วยงานไหนยังไม่สามารถหา "คนพิการ" เข้าทำงานได้ให้ประสานไปยังมูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เนื่องจากทั้ง 2 หน่วยงาน มีคนพิการที่เป็นสมาชิกและได้รับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าทำงานในด้านต่าง ๆ อยู่แล้ว โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งทำรายละเอียดการดำเนินการให้เรียบร้อยและนำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป