“สมเกียรติ มีธรรม” อาสาเป็นว่าที่ผู้สมัครเขต 9 พรรคก้าวไกล

“สมเกียรติ มีธรรม” อาสาเป็นว่าที่ผู้สมัครเขต 9 พรรคก้าวไกล

“สมเกียรติ มีธรรม” นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ อาสาเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 พรรคก้าวไกล เริ่มลงพื้นที่เน้นพบกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ หวังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้บ้านเมืองดีขึ้น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ในเพจเฟซบุ๊ก “สมเกียรติ มีธรรม” นักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีส่วนร่วมผลักดันโครงการแม่แจ่มโมเดล กำหนด ยุทธศาสตร์เพื่อลดหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ได้โพสต์ถ้อยแถลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว มีข้อความว่า “เพื่อนในเฟซบุ๊ก พี่น้อง มิตรสหาย และภาคีเครือข่ายทุกคนและองค์กรครับ อีกครั้งกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญพร้อมกับศักราชใหม่ที่จะมาถึงตลอดการทำงานที่ผ่านมา เรากอดกันเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆมากมาย ต้องขอขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจ และจำต้องเดินต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้างคาและหมักหมมมานาน

หลายคนเลือกจะเดินไปในเส้นทางเดิม ด้วยเหตุผลต่างๆนานา มาถึงวันนี้ผมเลือกที่จะเดินบนเส้นใหม่ ที่จะไปหนุนเสริมกันและกัน เพื่อเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับคนที่ไร้อำนาจ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในรุ่นเราให้ได้ ไม่มากก็น้อย

บนเส้นทางนี้ ผมเชื่อมั่นว่าสามารถทำงานคู่ขนานกันไปได้ หากเรามีฝันร่วมกันที่จะทำบ้านเมืองให้ดีขึ้น จึงได้แจ้งแถลงให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านใดไม่สบายใจที่จะร่วมเดินทางด้วยกันอีกครั้ง ควรไม่ควรแล้วแต่จะพิจารณา และเคารพการตัดสินใจของท่าน

จึงเรียนมาด้วยความเคารพ สมเกียรติ มีธรรม ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 9 เชียงใหม่

 

นายสมเกียรติ มีธรรม ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 9 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม อ.อมก๋อย อ.ฮอด และ อ.ดอยเต่า เป็น หลัก โดยเริ่มเข้าไปในพื้นที่อ.อมก๋อยเป็นแห่งแรก โดยมีเป้าหมายร่วมพูดคุยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ พร้อมทั้งเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันดนตรี อมก๋อยเฟส ร่วมกันกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้ยังไม่เคยมีการสนับสนุนให้แสดงออกในพื้นที่ จึงได้ตัดสินใจเข้าไปดำเนินการในครั้งนี้

 

นอกจากจะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกแล้ว ยังได้ผลักดันยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักด้วยการจัดแข่งขันแกงข้าวเบือ สืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น โดยหวังว่าการจัดกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำให้ข้าวเบือ เป็นที่รู้จักของประเทศไทย นอกจากนั้นยังต้องการยกระดับสินค้าในพื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ พืชผักผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ สำหรับการตัดสินใจที่จะลงสมัคร ส.ส. เนื่องจากต้องการเข้าไปเป็นความหวังให้กับคนที่ไร้อำนาจ และต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับคนรุ่นใหม่ ในการทำให้บ้านเมืองดีขึ้น