WHO เตือนพื้นที่โอมิครอนติดต่อในชุมชนเคสเพิ่ม 2 เท่าใน 3 วัน

WHO เตือนพื้นที่โอมิครอนติดต่อในชุมชนเคสเพิ่ม 2 เท่าใน 3 วัน

WHO แถลง โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนพบใน 89 ประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มเป็นสองเท่าใน 1.5 ถึง 3 วัน ในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อในชุมชน

องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงเมื่อวันเสาร์ (18 ธ.ค.) ว่า โอมิครอนกำลังกระจายอย่างรวดเร็วในประเทศที่ประชากรมีภูมิคุ้มกันสูง แต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะไวรัสสามารถหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ หรือติดต่อง่ายขึ้นโดยธรรมชาติ หรือทั้งสองอย่าง

“ข้อมูลความรุนแรงทางคลินิกของโอมิครอนยังมีจำกัด จำเป็นต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจความรุนแรงแรงและผลกระทบต่อการฉีดวัคซีนและภูมิคุ้มกันที่ีมีอยู่ก่อนถึงวันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีนต่อโอมิครอนและหลักฐานที่เปิดให้เพื่อนร่วมวงการตรวจสอบยังมีจำกัดเช่นกัน” WHO กล่าวพร้อมเตือนว่า

จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางที่โรงพยาบาลอาจมีคนไข้ล้น

“การเข้าโรงพยาบาลในสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้สูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น เป็นไปได้ว่าระบบสาธารณสุขในหลายที่อาจเต็มอย่างรวดเร็ว”