สวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 คืบหน้า 70% เตรียมเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้

สวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 คืบหน้า 70% เตรียมเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้

"อัศวิน" เร่งเดินหน้าโปรเจ็คสวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 เผยคืบหน้าแล้ว 70% คาดเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้

วันที่ 18 ธ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (ช่วงที่ 2) จากถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (ช่วงที่ 2) เขตสาทร 

สำหรับโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เป็นหนึ่งใน 5 โครงการนำร่องตามแนวคิด ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต มีพื้นที่โครงการเริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์จนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา โดยโครงการแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย 

1.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสุรวงศ์ ถึงถนนสาทร 

2.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 

3.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ 

4.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนจันทน์ ถึงถนนรัชดาภิเษก 

5.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนพระราม 3 

สวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 คืบหน้า 70% เตรียมเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้ สวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 คืบหน้า 70% เตรียมเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า ขณะนี้โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์7 ระยะทาง 200 เมตร มีความคืบหน้าโครงการ 70% แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย 

โซนที่ 1 ลานกิจกรรม งานทรายล้างแล้วเสร็จ งานปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้น้ำนานาชนิด คาดว่าแล้วเสร็จ 23 ธ.ค.64 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับ คาดว่าแล้วเสร็จ 22 ธ.ค.64 งานติดตั้ง 3 D Printing ผนังน้ำตกแล้วเสร็จ งานระบบน้ำล้น คาดว่าแล้วเสร็จ 20 ธ.ค.64 

โซนที่ 2 sky walk งานปูหินแกรนิตพื้นทางเดิน คาดว่าแล้วเสร็จ 21 ธ.ค.64 งานติดตั้งราวกันตกทางเดิน เริ่มดำเนินการ 18 ธ.ค.64 งานปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม เริ่มดำเนินการ 20 ธ.ค.64 (ปลูกหญ้า) 

โซนที่ 3 เชื่อมต่อ BRT งานเทคอนกรีตพื้นทางเดิน คาดว่าแล้วเสร็จ 23 ธ.ค.64 

สวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 คืบหน้า 70% เตรียมเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้ สวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 คืบหน้า 70% เตรียมเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้ สวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 คืบหน้า 70% เตรียมเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯในระยะยาว และเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเส้นทางออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน 

สวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 คืบหน้า 70% เตรียมเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้

"การพัฒนาคลองช่องนนทรี จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะทำให้คลองมีประโยชน์มากกว่าทางระบายน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสียแยกออกจากน้ำดี และน้ำเสียที่แยกออกมาจะถูกบำบัดเพื่อนำกลับไปใช้ไล่น้ำเสียในคลองสายอื่นที่เชื่อมต่อกับคลองช่องนนทรี รวมทั้งยังคงมีศักยภาพในการเป็นแก้มลิงเพื่อรับน้ำฝน ภายหลังการปรับปรุงจะทำให้คลองสายนี้มีความยืดหยุ่นในการรองรับปริมาณน้ำได้ดีมากขึ้นด้วย"พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

สวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 คืบหน้า 70% เตรียมเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้ สวนสาธารณะ "คลองช่องนนทรี" เฟส 2 คืบหน้า 70% เตรียมเปิดใช้ก่อน "คริสต์มาส" นี้