เช็ค 8 ช่องทาง กทม.! อัพเดทข้อมูลค่าฝุ่นพิษ PM2.5 ในกรุงเทพฯ

เช็ค 8 ช่องทาง กทม.! อัพเดทข้อมูลค่าฝุ่นพิษ PM2.5 ในกรุงเทพฯ

เช็ค 8 ช่องทาง กทม.อัพเดทข้อมูลค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ "อัศวิน" พร้อมสั่งปิดโรงเรียนในสังกัด ทันที หากค่าฝุ่นพุ่งเกินมาตรฐาน

วันที่ 17 ธ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองPM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยโรงเรียนในสังกัด กทม. สำนักการศึกษา จะประสานสำนักงานเขตแจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยให้งดการจัดกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทในห้วงเวลาที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณา สั่งปิดสถานศึกษาในสังกัดกทม. กรณีสถานการณ์ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐาน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.ค่าระดับปริมาณฝุ่น 0 – 39 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หมายถึง คุณภาพอากาศดี เปิดการเรียนการสอนปกติ ค่าระดับปริมาณฝุ่น 40 – 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หมายถึง คุณภาพอากาศพอใช้ เปิดการเรียนการสอนปกติ   แต่เด็กเล็กควรงดกิจกรรมกลางแจ้งรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยนอกอาคารเรียน และการเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียน 

2.ค่าระดับปริมาณฝุ่น 51 – 75 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หมายถึง คุณภาพอากาศเริ่มมีผลเสียต่อสุขภาพ เปิดการเรียนการสอน โดยงดกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยนอกอาคารเรียน และการเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียน จัดให้มี Safe Zone เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในโรงเรียน 

3.ค่าระดับปริมาณฝุ่น 70 – 75 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ให้ใช้ดุลยพินิจในการปิดสถานศึกษา ตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ตามอำนาจ ดังนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน 3 วัน ผู้อำนวยการเขต ครั้งละไม่เกิน 7 วัน 

4.ค่าระดับปริมาณฝุ่น 76 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ขึ้นไป หมายถึง คุณภาพอากาศมีผลเสียต่อสุขภาพ แบ่งเป็น ค่าระดับปริมาณฝุ่น 76 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ขึ้นไป ครอบคลุมพื้นที่ 2 – 5 เขตปกครอง ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนัก ครั้งละไม่เกิน 15 วัน 

5.ค่าระดับปริมาณฝุ่น 76 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ขึ้นไป ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 5 เขตปกครอง ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าฯ กทม.ในการสั่งปิดสถานศึกษา นอกจากนี้เมื่อพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานให้ทุกโรงเรียนส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 และฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารเรียนอย่างต่อเนื่อง

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า ขณะที่สำนักการแพทย์ ได้จัดเตรียมมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ดูแล และป้องกันผลกระทบสุขภาพประชาชนจากฝุ่น PM2.5 โดยจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ เตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน หากมีการรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัด กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศที่โรงพยาบาลเพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีดังนี้

1.โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02 437 0123 (วันจันทร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.) 

2.โรงพยาบาลสิรินธร โทร.02 328 6900 (วันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02 289 7198 (วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.) 

4.โรงพยาบาลกลาง โทร.02 225 1354 (วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.30 น.) 

"ส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรเลี่ยงพื้นที่ฝุ่นสูง (สีแดง) หรือลดระยะเวลาออกนอกอาคารให้น้อยที่สุดหากจำเป็นต้องออกนอกอาคาร ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และงดการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง รวมทั้ง ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท หรืออยู่ในห้องปลอดฝุ่นและสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดงหรือมีอาการผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร HOTLINE 1646 สายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง"ผู้ว่าฯ กทม.ระบุ

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กทม.ได้บูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบ กวดขัน และห้ามใช้รถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพฯ และจะได้ประสานจังหวัดปริมณฑลและใกล้เคียง ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาครและนนทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และควบคุมกำกับดูแลไม่ให้มีการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่า ชุมชนเมือง พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ริมทาง 

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม จะเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ให้ประชาชนรับทราบแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1.เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com

2.www.air4bangkok.com

3.www.prbangkok.com 

4.เพจเฟซบุ๊ค : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

5.เพจเฟซบุ๊ค : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

6.เพจเฟซบุ๊ค: กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ 

7.แอพพลิเคชั่น : AirBKK 

App Store : https://apps.apple.com/th/app/airbkk/id1499044046?l=th

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbkk&hl=th&gl=US

8.จอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจอแสดงผลแบบเคลื่อนที่ โดยปัจจุบัน กทม.รายงานข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละออง 3 รอบเวลาทตั้งแต่เวลา 07.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น.