รู้ทันเล่ห์กล SMS หลอกดูดเงิน งงสัญญาณบางค่ายไม่ใช่ 5G เหมือนที่โฆษณา

กตป. ติดตามประเมินผล กสทช. ลุยนครพนม ระดมความคิดเห็น รู้ทันเล่ห์กล SMS หลอกดูดเงิน เป็นงงสัญญาณบางค่ายไม่ใช่ 5G เหมือนที่โฆษณา

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิวแม่น้ำโขง โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จังหวัดนครพนม พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม (กตป.) เป็นประธานเปิดโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน

พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม (กตป.) กล่าวกับผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นว่า กตป. มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2564 ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 ภาค ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เลือกจังหวัดนครพนม 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านกิจการโทรคมนาคมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 
1.การเตรียมความพร้อมในการจัดสรรและการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz
 2.การเร่งรัดการนำสายสื่อสารลงใต้ดินและการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
3.มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการของ กสทช. เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
และ 4. มาตรการแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวงประชาชน เป็นต้น

รู้ทันเล่ห์กล SMS หลอกดูดเงิน งงสัญญาณบางค่ายไม่ใช่ 5G เหมือนที่โฆษณา

การประชุมนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

พันเอก ดร.พีรวัส กล่าวต่อว่า ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะรวบรวมสรุปศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

 

ช่วงหนึ่งได้เล่าเรื่องราวที่ประสบด้วยตนเองว่า เดินทางมาจังหวัดนครพนม ถ้ามาเครื่องบินก็จะไม่เห็นอะไรเลย จึงใช้วิธีเดินทางด้วยรถยนต์ เพื่อเช็คคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือของแต่ละค่าย พบว่ามีบางค่ายสัญญาณอ่อนมาก ทั้งที่จริงควรจะเป็นระบบสัญญาณ 5G ตามที่โฆษณาไว้กับผู้บริโภค 

อีกอย่างพวก SMS ที่ส่งเข้ามาในมือถือของพี่น้องประชาชน ขอบอกเลยว่าไม่มีของฟรีในประเทศไทย ถ้ามีจำพวกนี้ส่งเข้าเช่น รับสมัครงานบ้านค่าแรงวันละ 2,000 บาท เว็บพนันออนไลน์ หรือเว็บโป๊เหล่านี้ เป็นต้น 

รู้ทันเล่ห์กล SMS หลอกดูดเงิน งงสัญญาณบางค่ายไม่ใช่ 5G เหมือนที่โฆษณา

ให้แจ้งไปยังคอลเซ็นเตอร์ค่ายมือถือนั้น ซึ่งการเดินทางมารับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งนี้ ต้องการฟังคิดเห็นของประชาชนผู้บริโภคว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำข้อมูลไปให้ทางผู้ใหญ่ในกระทรวงทราบเป็นลำดับต่อไป