รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (13 ธันวาคม 2564)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (13 ธันวาคม 2564)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2100-2200 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 1950-2050 ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) 1250 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1200

ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ  
ชนิดข้าว บาท/100 กก.
ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)  -
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) 2200-2350
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2100-2200
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 1950-2050
ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) 1250
ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) 1270-1300
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1750-1800
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1200
ข้าวขาว 100% ชั้น 2  -
ข้าวขาว 5% 1180-1200
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ 1080-1130
ปลายข้าวขาวซีวัน 950-980
รำข้าวขาว (ก.ก.) 8.50-9.20
ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม  -
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1200-1220
ข้าวนึ่ง 5%  -
ข้าวนึ่ง เม็ดดำ  -
ปลายข้าวนึ่ง  -
รำข้าวนึ่ง (ก.ก.)  -
ข้าวเหนียวใหม่ อีสาน ปี 64/65 1600-1700
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 1750-1950
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 63/64 1400-1600
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู (จ.เชียงราย จ.พะเยา)  -
ข้าวเหนียว (สันป่าตอง) จ.เชียงใหม่ 63/64 1550-1650
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61  -
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 61/62  -
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ 61/62   -
ปลายข้าวเหนียว 64/65 1300-1350
ปลายข้าวเหนียว 63/64 1200-1250
ข้าวคัดขายบริโภคภายใน บาท/100 ก.ก.
ข้าวขาว 100% ชั้น 1 1700
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 1650
ข้าวขาว 5% 1600
ข้าวท่อนทำก๋วยเตี๋ยว 1510
ยี่จ๊อ (ข้าวหอมมะลิ)  1500
ซาห่อ (ข้าวหอมมะลิ) ใหม่ 1400
กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ)  -
กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ)  -
กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ)  -
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ)  -
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ)  -
   
ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย  

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (13 ธันวาคม 2564)