"กกต." เตรียมงบ 17 ล้าน ติวเข้ม "พรรคการเมือง" ทำไพรมารี่โหวต

"กกต." เตรียมงบ 17 ล้าน ติวเข้ม "พรรคการเมือง" ทำไพรมารี่โหวต

กกต. ส่งหนังสือ "วุฒิสภา" แจงเตรียมงาน ติวเข้มพรรคการเมือง ก่อนทำไพรมารี่โหวต ใน5 โครงการใช้งบรวม 17 ล้านบาท พร้อมเผยปฏิทินทำงาน

         ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับทราบรายงานการสรรหาผู้สมัครรรับเลือกตั้งส.ส. โดยกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารี่โหวต) ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธธรรมนูญ วุฒิสภา

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต. ได้ทำหนังสือตอบกลับโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมแจกแจงถึงการเตรียมความพร้อมในกรณีไพรมารี่โหวต ได้แก่ แจ้งให้พรรคการเมืองเตรียมความพร้อม , เตรียมทำโครงการเพื่อให้ความรู้กับพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565  รวม 17 ล้านบาท เพื่อทำกิจกรรม 5 โครงการ ได้แก่

         1. ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินกิจการของพรรคการเมืองผ่านระบบออนไลน์ โดยตั้งวงเงินดำเนินการ 2.4แสนบาท ช่วงพฤศจิกายน 2564 - มิถุนายน2565

 

         2. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินงานกับสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ภาค  ตั้งงบประะมาณไว้ 8.1 ล้านบาท ทำช่วง มกราคม 2565 ถึง สิงหาคม 2565

 

         3. อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ตั้งงบประมาณ ไว้ที่ 7.2 ล้านบาท ทำช่วง พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565

 

         3.เสวนาแนวทางพัฒนาพรรคการเมืองสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง  ตั้งงบประมาณ ไว้ที่ 9.4 แสนบาท  ทำช่วงธันวาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565

 

         และ 4.จัดพิมพ์เอกสารชุดคู่มือปฏิบัติงานของพรรคการเมือง  ตั้งงบประมาณไว้ที่ 7.5 แสนบาท ทำช่วงพฤษภาคม ถึง กันยายน 2565