“จีน” ยกระดับมาตรการคุมโควิดเมืองท่าทางบก สกัดไวรัสข้ามแดน

“จีน” ยกระดับมาตรการคุมโควิดเมืองท่าทางบก สกัดไวรัสข้ามแดน

รัฐบาลจีน ประกาศยกระดับการควบคุมโควิด-19 ในเมืองท่าทางบก หวังสกัดผู้ติดเชื้อไวรัสเดินทางมาจากต่างประเทศ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทีมกลไกการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แห่งสภาแห่งรัฐจีน ได้ออกคำสั่งเวียนเพิ่มการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริเวณเมืองท่าทางบก เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากต่างประเทศเดินทางเข้าจีน

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ประชาชนที่เดินทางจากเมืองท่าทางบก นอกเหนือจากที่เชื่อมต่อกับฮ่องกงและมาเก๊า ควรจะมีผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกเป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และผู้ที่เดินทางถึงเมืองท่าทางบกควรจะทำการทดสอบกรดนิวคลีอิกอย่างน้อย 1 ครั้งเมื่อเดินทางถึง

ข้อกำหนดดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องยืนยันคำสั่ง และประกาศพื้นที่เฉพาะภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในท้องถิ่นจนถึงวันที่ 15 มี.ค. 2565

นอกจากนี้ เมืองท่าที่ได้รับอนุญาตสามารถพิจารณาจัดตั้งเขตกันชนสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดภายในอำนาจรับผิดชอบของตนเองได้